Genialt mottrekk

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter andre verdenskrig var NTH (Norges tekniske høgskole) svekket og i følge den nylig utgitte historieboken om NTNU, var det sterke krefter som ønsket å flytte aktiviteten til Oslo. Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) etablerte Sentralinstituttet for Industriell forskning (SI) i hovedstaden og NTH var viet liten plass i planene.

NTNF vedtok i 1949 samtidig å opprette to andre forskningsinstitutter i Oslo; Norges Byggforskningsinstitutt og Norges Geotekniske Institutt. Dette til tross for at de største fagmiljøene i byggforskning og geoteknikk var i Trondheim.

Heldigvis gjorde professorene ved NTH et mottrekk som har vært avgjørende for industrien i Norge. Rektor Harald Dahl ved NTH uttalte: ”skal vi komme til noe resultat blir vi nødt til å gjøre noe på egen hånd, og det snarest mulig”.

26. januar 1950 vedtok Professorrådet statuttene til Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF). Dette ble starten på en organisasjon som har betydd mye for NTNU og Trondheim som Norges teknologihovedstad, men aller mest for Norge som industrinasjon. SINTEF ble et viktig virkemiddel for oppdragsforskningen, men også for å knytte forskningen og utdanningen ved NTNU opp mot industriens behov og utfordringer.

Nylig ble NTNU kåret som fjerde best i verden av alle universitet på næringslivssamarbeid. Det er ingen tvil om at det skyldes et mangeårig godt samarbeid med næringslivet, men også at vi har et tett partnerskap med SINTEF.

SINTEF har i dag over 2100 ansatte fra 67 land og er et av de største forskningsinstituttene i Europa. Over 500 personer er ansatt i både SINTEF og NTNU. SINTEF har bidratt til å skape tusenvis av arbeidsplasser og ikke minst bidratt til å skape store verdier for landet. Ikke rart at vi er stolte over de resultatene som er oppnådd i løpet av de 60 årene.

Sist uke var det stor feiring i Trondheim med innlagt jubileumskonferanse. Forskningsminister Tora Aasland mente at SINTEF er selve realiseringen av mange av idealene i norsk forskningspolitikk og siterte Göethe: ”Å vite er ikke nok, man må anvende. Å ville er ikke nok, man må gjøre”.

Konsernsjef Unni Steinsmo brukte et godt eksempel på hvilke verdier som SINTEF har bidratt til å skape. I perioden 1981-1991 ble det bevilget 500 millioner kroner til forskning på flerfasetransport av olje og gass. Statoil har estimert at innsparingen i investerings- og driftskostnader bare på Troll-feltet var 30 milliarder kroner.

Gründeren og industrilederen Alf Bjørseth snakket om ideene og lidenskapen. Han siterte Walt Disney: ”If you can’t dream it, you can’t do it”. Han mente at det enkleste er å si nei til gode ideer, fordi det ikke gir noen negative konsekvenser. ”For å oppnå suksess, må det være takhøyde for å ta feil” sa han. For å illustrere viktigheten av glød og lidenskap viste han til filosofen Arne Næss’ formel for tilfredshet.

Prorektor Kari Melby snakket om viktigheten av å dekke gapet mellom humaniora og naturvitenskapene. Hun viste til hvordan energiforskningen ved NTNU nå involverer humaniora og samfunnsvitenskapene. En slik involvering kan kanskje også bidra til å forstå at det er ønskelig med store brospenn over fjordene på Vestlandet, men ikke kabelspenn for å sikre energiforsyningen. Det er ”monsterteknologi”.

Forskningsrådets direktør Arvid Hallén snakket om å gjøre de riktige valgene i forskningspolitikken. Et eksempel han brukte på riktig valg var NorLight-programmet – et kompetanseløft for lettmetallindustrien hvor det var et tett samarbeid mellom industri, SINTEF, NTNU med støtte fra Forskningsrådet.

Siste foredrag på konferansen var et innlegg av administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Han snakket om hvordan norsk industri har møtt utfordringene med en stadig tøffere konkurranse internasjonalt. Han viste til møbel- og tekstilindustrien som har klart stadig nye omstillinger. Han sa blant annet ”industrien må bli stadig mer kunnskapstung for å treffe med sofistikerte nok produkter, tjenester og produksjonsprosesser som tåler norsk kostnadsnivå”.

Alle innlederne poengterte viktigheten av det som skjer ved SINTEF og NTNU. Vi skal være glade for mottrekket som NTH gjorde tilbake i 1950. I 1993 ble SI en del av SINTEF og det samme skjedde med Norges Byggforskningsinstitutt i 2007. NTNF ble en del av det nye Forskningsrådet og NTH ble til NTNU. Det er mye som har skjedd i løpet av de siste 60 årene, men SINTEF består.
 

Powered by Labrador CMS