Gjest hos Science Europe

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forrige torsdag holdt jeg et innlegg i Lausanne. Det var på det første møtet til den vitenskapelige komiteen for medisinsk forskning (Medical Sciences Scientific Committee) i Science Europe. Jeg var så heldig å få være den første inviterte gjesten til denne komiteen. Jeg er overbevist om at Science Europe vil spille en sentral rolle i europeisk forskning i tiden som kommer.

Science Europe ble grunnlagt i oktober 2011 for å bli en ny forskningspolitisk og forskningsstrategisk organisasjon. Organisasjonen er lokalisert i Brussel. Medlemmene i Science Europe er organisasjoner som finansierer eller utfører forskning. Fra Norge er Forskningsrådet medlem.

Science Europe har seks vitenskapelige komiteer innen ulike fagområder. Medlemmene er høyt meritterte toppforskere fra hele Europa. Hver komite skal bestå av 15 medlemmer inklusiv leder. Komiteen for medisinsk forskning ledes av professor Richard Frackowiak fra University of Lausanne. Professor Håkan Billig fra Gøteborgs universitet, som er vel-kjent i Norge blant annet som sentral i evalueringen av norsk medisinsk forskning og tidligere leder i Vetenskapsrådet, er ett av medlemmene.

Målsettingen er at disse komiteene skal være forskernes stemme inn i Science Europe, men også en stemme ut i det offentlige rom.

Jeg var invitert for å fortelle om hvordan European Medical Research Councils (EMRC) i European Science Foundation (ESF) har arbeidet strategisk og forskningspolitisk for å fremme medisinsk forskning i Europa. På mange måter har EMRC arbeidet strategisk innen medisinsk forskning slik de ønsker at Science Europe skal gjøre det fremover innen alle fagområder.

Siden medlemsorganisasjonene i Science Europe også stort sett er de samme som medlemsorganisasjonene i ESF, er det bestemt at ESF skal bygges ned som organisasjon. Dette skal skje over få år. Som et ledd i dette arbeidet ble EMRC i fjor erstattet av en mindre gruppe, Scientific Review Group for the Biomedical Sciences (SRG-MED). Denne gruppen består bare av seks tidligere sentrale personer i EMRC og ledes av meg.

Det var ikke vanskelig å holde et innlegg om alt vi har utrettet i EMRC, og jeg tror også at jeg kunne gi en del gode råd om hvordan de bør arbeide fremover. Det viktigste i innlegget mitt var å vektlegge det strategiske og forskningspolitiske arbeidet som EMRC har gjort. I perioden 2006-2012 produserte EMRC 74 publikasjoner deriblant 8 Forward Looks, 13 Science Policy Briefings, 6 Position papers og 1 White Paper. Disse har vært, og vil fortsatt være, viktige i utformingen av rammebetingelsene for medisinsk forskning i Europa.

Dokumenter som bygger på konsensus blant europeiske toppforskere innen et område og som har vært utformet i samarbeid med viktige beslutningstakere og de ulike forskningsrådene, har stor sjanse for å kunne påvirke forskningspolitikken og prioriteringene i Brussel. Forward Looks er omfattende dokumenter som også har pekt på hvordan rådene kan implementeres.

Jeg har skrevet tidligere om flere slike dokument. Gode eksempler er Personalised Medicine for the European Citizen: Towards more precise medicine for the diagnosis, treatment and prevention of disease (2012), Gene-Environment Interaction in Chronic Disease (2011), Implementation of Medical Research in Clinical Practice (2011), RNA World: A New Frontier in Biomedical Research (2010) og Investigator-Driven Clinical Trials (2009).

Science Policy Briefings og Position papers har adressert forskningspolitiske spørsmål som har vært viktige for medlemsorganisasjonene og forskerne i Europa. Her har toppforskernes ekspertise blitt brukt til å gi kunnskapsbaserte anbefalinger til politikerne.

Jeg kunne i innlegget mitt til den vitenskapelige komiteen for medisinsk forskning i Science Europe, vise hvordan publikasjoner fra EMRC har påvirket europeisk forskningspolitikk og prioriteringer både i de enkelte landene og samlet i Europa. Det er ingen tvil om at det er viktig at vi har organisasjoner som samler forskerne til felles initiativ.

Det skal bli spennende å se hvordan Science Europe utvikler seg. Det er i alle fall viktig at vi støtter opp om det arbeidet som skal gjøres i organisasjonen. Jeg kunne på vegne av ESF og SRG-MED si at vi vil bidra til at de skal få en god start. Det er forresten utrolig motiverende å være sammen med gode kollegaer som brenner for å styrke forskningen i Europa.

Powered by Labrador CMS