Global Health in Transition

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sist fredag deltok jeg på en internasjonal global helsekonferanse i Oslo. Global helse bør være en viktig komponent i all utenrikspolitikk og dette var utgangspunktet for konferansens to hovedaktører, utenriksministrene Hillary Rodham Clinton og Jonas Gahr Støre.

Bakgrunnen for konferansen ble nylig beskrevet i en kommentar i Lancet. Svangerskapsrelatert og perinatal dødelighet er gode indikatorer på hvordan helsetjenesten fungerer i de ulike landene. Selv om svangerskapsrelaterte dødsfall har falt med 47 prosent fra 1990 til 2010, dør omtrent 287 000 mødre hvert år av grunner som kunne vært forhindret.

284 000 (99 prosent) av disse dødsfallene skjer i lavinntektsland og 56 prosent i Afrika sør for Sahara. Ut fra dagens situasjon kan det se ut som vi ikke skal nå FNs 5. tusenårsmål som er å redusere svangerskapsrelatert dødelighet med 75 prosent innen 2015. Derfor kreves det en forsterket innsats og bedre helsetjenester i mange land. Dette kan bare skje i de enkelte landene ved et bredt samarbeid mellom ulike departement, parlamentariske ledere og private organisasjoner.
 

Til stede på konferansen var helseministeren fra Sierra Leone, Haja Zainab Bangura. Hun fortalte hvordan Sierra Leone har klart å redusere dødeligheten blant gravide og barn under fem år ved å innføre fri helsetjeneste for disse gruppene. Hun gjorde et poeng av at “the day of delivery must become a day of joy and celebration, not a period of anxiety”. Hun har også arbeidet med å ansvarliggjøre de ansatte i helsetjenesten overfor lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen må lære seg å stille krav til de tjenestene som blir levert.
 

Haja Zainab Bangura holdt et engasjert innlegg om hvor viktig det er å gi kvinnene utdanning. Det bidrar til at barna får skolegang, bedre helse og viktige spørsmål for kvinnene blir satt på det politiske sakskartet. Hun fortalte at begge foreldrene hennes var analfabeter og hun skulle giftes bort 12 år gammel. Takket være morens innsats fikk hun i stedet utdanning og er i dag en av Afrikas fremste helsepolitikere.

Visepresident Tamar Manuelyan Atinc i Verdensbanken var også opptatt av viktigheten av å gi kvinner utdanning. Ikke minst trengs flere kvinnelige politikere. Hun hadde funnet ut at godt under 20 prosent av jordas parlamentarikere er kvinner. Utdannede kvinner gir ikke bare bedre mødre, men bidrar til større verdiskapning i samfunnet som arbeidstakere.

Jeg fikk også delta på en workshop i løpet av dagen: ”Scaling and Sustaining New Technologies for Health”. Her var det fokus på hvordan nyskaping og bruk av mobilteknologi kan fremme logistikk av nødvendige medikamenter, bidra til bedre helseovervåkning og fremme en bedre helsetjeneste i lavinntektsland. Det er nesten utrolig hvordan mobiltelefoner har gitt mange nye muligheter for å fremme helse og redusere dødelighet.

Høydepunktet for dagen var helt klart talen til utenriksminister Hillary Rodham Clinton. Hun holdt et engasjert og kunnskapsrikt innlegg om hvor viktig det er å sette fokus på helse i arbeidet for å skape en bedre verden.

Hun var veldig klar på at landene selv må ta eierskap over utviklingen av helsetjenesten. Det betyr ikke at andre aktører ikke kan bidra, men ansvaret må være klart plassert på de aktuelle myndighetene. Det finnes tilfeller hvor myndighetene har redusert overføringene til helsebudsjettene ved tilførsel av kapital fra andre land eller private organisasjoner. Det bidrar ikke til bedre helse.

Hillary Rodham Clinton var opptatt av at selv om korrupsjon er uakseptabelt, må vi ikke straffe land som avdekker og slår ned på korrupsjon. Hun nevnte Zambia som et eksempel på et land som fikk frosset overføringer etter at de slo ned på offentlig korrupsjon. Resultatet av dette kan bli at færre vil varsle om korrupsjon. Hun er nok like opptatt som oss av å finne effektive virkemidler for å bekjempe korrupsjon.

Den amerikanske utenriksministeren bidro til at kjente internasjonale helsepolitikere og helseeksperter tok turen til Oslo 1.juni.

Det er positivt at Regjeringen bidrar til å sette økt fokus på global helse. Statsminister Jens Stoltenberg leder sammen med president Goodluck Jonathan fra Nigeria UN Commission on Life-Saving Commodities for Women and Children. Målsettingen med kommisjonen er å øke tilgjengeligheten av livsviktige medikamenter og medisinsk utstyr.

For meg ble dagen en ny påminnelse om at Det medisinske fakultet må styrke satsingen på global helse. NTNU har med den teknologiske og naturvitenskapelige hovedprofilen, samt gode samfunnsvitenskapelige og humanistiske miljøer i tillegg til medisin, unike muligheter til å fremme global helse. Den utfordringen tar vi. Slik kan vi også bidra til å oppfylle visjonen vår som er Kunnskap for en bedre verden.

Powered by Labrador CMS