Gode fortellinger

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

3. mars holdt statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet et innlegg på et NIFU-seminar om nyskaping: “Hvordan kan en stor stat stimulere til innovasjon i helse og omsorg?”. Hun tok utgangspunkt i at Regjeringen har store forventninger til HelseOmsorg21.

I innlegget sitt trakk statssekretæren fram to eksempler fra Trondheim. Det ene handlet om utviklingen av et operasjonsinstrument som er finansiert av blant annet Helse Midt-Norge: “Forskere ved NTNU og St.Olavs Hospital har utviklet et verktøy som skal gi pasienter med såkalt selvmordshodepine et bedre liv. Selvmordshodepine beskrives som den mest intense smerten et menneske kan erfare. De fleste får det i 20 - og 30-årsalderen og forblir uføre resten av livet, smertene kan ha stor påvirkning på familie- og sosiale liv. Det er vanskelig å behandle selvmordshodepine, derfor har forskerne tenkt nytt.

De har utviklet en “MultiGuide”, som er et instrument som kan brukes til å lamme en nerveknute bak nesebihulene med Botox, mest kjent fra litt andre formål. Forskerne er nå i prosess for å søke internasjonal patent på MultiGuiden, med bistand fra NTNU Technology Transfer Office og de vil også søke EU- midler.”

Dette var en flott omtale av et av prosjektene som også er omtalt i Gode fortellinger fra NTNU Discovery. NTNU Discovery ble etablert for tre år siden for å gi støtte i tidlig fase av innovasjonsprosessen for å sikre at gode ideer kan verifiseres. Det var en opplevd mangel på støtteordninger i denne fasen av innovasjonsprosessen. NTNU Discovery har gitt flere lisenser og bedriftsetableringer fra NTNU.

NTNU Discovery ble etablert som et regionalt dugnadsprosjekt hvor aktuelle fakulteter ved NTNU, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sparebank 1 gikk sammen for å finansiere prosjektet. Det begynte med tre år, men vi har nå bestemt at prosjektet fortsetter i to nye år. Nå har også Helse Midt-Norge blitt med i finansieringen av ordningen.

NTNU Discovery har mottatt mange søknader fra studenter ved NTNU. I løpet av de tre første årene har ordningen finansiert 19 forprosjekter og fire hovedprosjekter som har vært studentdrevet. Noen av disse prosjektene har gitt vellykkede bedriftsetableringer og gode arbeidsplasser.

Det medisinske fakultet øker nå innsatsen sin i NTNU Discovery. Vi er ikke fornøyd med resultatene våre innen nyskaping. Samtidig representerer vi helsetjenesten som står overfor mange utfordringer i tiden som kommer. Vi vet at behovene og forventningene øker. Vi vet også at vi bør løse disse utfordringene uten å øke antallet helsepersonell. Frykten min er at vi uten nye løsninger, vil drenere helsepersonell fra andre land som trenger dem enda mer enn oss.

Derfor er det helt riktig at vi nå er ekstra opptatt av innovasjon i helsetjenesten. Det dreier seg ikke om bare nye teknologiske løsninger eller nye medikamenter. Like viktig blir det å finne løsninger på hvordan vi utfører tjenestene. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes i å finne nye løsninger på de utfordringene vi står overfor, men det krever en del forandringer. Jeg håper du finner gode forslag i HelseOmsorg21 når rapporten kommer 25.juni.

I heftet Gode fortellinger kan du lese mer om MultiGuide som statssekretær Erlandsen omtalte.  Dagens behandling av hodepinepasienter er hovedsakelig medikamenter.  Legene Daniel Fossum Bratbak, Erling Tronvik og Ståle Nordgård har arbeidet med å sette Botox direkte inn i nerven som bidrar til smertene. MultiGuide er et operasjonsinstrument som gir nødvendig presisjon til å gjøre dette. Det blir spennende å se om støtten på én million kroner fra NTNU Discovery sammen med midlene fra Helse Midt-Norge vil bidra til at prosjektet lykkes.

Powered by Labrador CMS