HUNT 4

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uka har fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU bestemt at vi skal gå videre med forberedelsene til en ny Helseundersøkelse i Nord -Trøndelag (HUNT). Vedtaket var i tråd med anbefalingen fra fakultetsledelsen. Dette vil bli den fjerde helseundersøkelsen og det planlegges start i 2017.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag har vært en vitenskapelig suksess. Nærmere 80 doktorgrader har vært gjennomført med bruk av data fra undersøkelsene og det er publisert mer enn 600 vitenskapelige artikler.

I HUNT 3 ble alle voksne over 20 år invitert per post, og innsamling av data foretatt i alle de 24 kommunene i Nord-Trøndelag. Dette skjedde i en kombinasjon med bruk av kontorlokaler i de største kommunene og en screeningbuss i de mindre kommunene. Det var et krevende opplegg som i blant medførte kødannelse og frustrasjon.

Det har derfor vært en diskusjon om den neste helseundersøkelsen bør omfatte en mindre andel av befolkningen. Dette fordi det også har vært en nedadgående tendens i oppmøte fra nesten 90 prosent i HUNT 1 (1984-86), til rundt 70 prosent i HUNT 2 (1995-97) og i underkant av 60 prosent i HUNT 3 (2006-2008).

Gruppen som har stått for den første utredningen, anbefaler allikevel at alle over 20 år inviteres til HUNT 4, men med forenklede løsninger for unge (20-39) og gamle (86+) deltakere. Samtidig anbefales det å ha bare seks stasjonære lag som står for gjennomføringen samt å bruke fastlegene hos eldre pasienter med kroniske sykdommer. Det gir lengre reiseavstander for en del deltakere, men ulempene kan oppveies av andre fordeler som bedre logistikk.

Anbefalingen til faglig innhold omhandler både spørreskjema, viktige kliniske undersøkelser, blodprøver og tilleggsundersøkelser hos utvalgte grupper. I forhold til HUNT 3 anbefales et redusert program med strammere styring av hva som tas med i den neste helseundersøkelsen.

Det er også ønskelig å gjennomføre en Ung-HUNT undersøkelse som sist, men igjen i en noe mer forenklet utgave. Noen tidkrevende og kompliserte undersøkelser kan kuttes. Ung-Hunt 4 anbefales gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler samt for 10-11 åringer fra barneskoler.

Vi fikk også en første utredning av de økonomiske konsekvensene av en ny helseundersøkelse. Det var enighet om at det sannsynligvis dreier seg om et beløp som kan nærme seg 200 millioner kroner.

Nå venter en spennende jobb. Vi skal sikre finansieringen, men vi skal også planlegge i detalj selve helseundersøkelsen. Siden dette er et nasjonalt prosjekt, vil vi satse på en bred involvering i den videre planleggingen. Kanskje har du også innspill på hva som bør være med i HUNT 4?

Uansett er vi avhengige av at befolkningen i Nord-Trøndelag er villige til å delta i en ny helseundersøkelse. Jeg føler meg trygg på at vi igjen vil oppleve både entusiasme og engasjement for å bidra til at vi skal lykkes med HUNT 4.

Powered by Labrador CMS