HUNT ting – high and low

Fra feiringen av HUNT 30 år. Selfie med tidligere daglig leder, Jostein Holmen (i midten), og nåværende daglig leder, Steinar Krokstad, ved HUNT forskningssenter. (Foto: privat)

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, eller kanskje enda bedre kjent internasjonalt ved forkortelsen HUNT, er 30 år. Sist torsdag var vi samlet på Levanger og HUNT forskningssenter for å feire disse årene, men også for å se fremover til HUNT4 som planlegges gjennomført i 2017.

HUNT ble i 2001 en enhet tilknyttet NTNU og Det medisinske fakultet. Jeg tror de fleste i dag er enige om at det var en klok og fornuftig løsning som har bidratt til at de tre helseundersøkelsene som er gjennomført, har blitt en viktig forskningsarena for mange ulike miljøer ved NTNU samt en sterk arena for andre miljøer i Norge og internasjonalt.

I talen min under jubileumsarrangementet prøvde jeg meg på en Bjørge Lillelien-kopi. De fleste i riktig alder husker sportskommentaren hans etter at Norge slo England i 1981, «Maggie Thatcher, can you hear me», og hvor han ramset opp flere kjente engelskmenn og avsluttet med «vi har slått dem alle sammen, vi har slått dem alle sammen». Min variant var:

«Hårek fra Tjøtta, Tore Hund, Kalv Arnesson, Olav Haraldsson, Jostein Holmen og alle i Nord-Trøndelag – dere har skapt en helseundersøkelse som slår alle andre i å fremskaffe kunnskap om folkehelse, og ikke minst i å mobilisere en hel befolkning til felles dugnad for bedre helse. Dere har slått dem alle sammen».

Jeg blir alltid i godt humør av å oppleve hvordan befolkningen i Nord-Trøndelag med politikere, administrative ledere på alle nivå, næringsliv, offentlig sektor, frivillige organisasjoner og folk flest føler eierskap til HUNT og ønsker å bidra med data og biologisk materiale for å gjøre undersøkelsene best mulig. Dette har ikke vært mulig uten at de som grunnla HUNT og de som har forvaltet helseundersøkelsene, har klar å beholde en bred tillit i befolkningen. Det skal vi også ivareta i fortsettelsen.

En nøkkelfaktor for at HUNT har blitt en vedvarende suksess, er også evnen alle involverte har til å endre helseundersøkelsene og infrastrukturen i takt med utviklingen av samfunnet for øvrig. Det var helt andre forhold på midten av 1980-tallet under HUNT1 enn under for eksempel HUNT3 i 2006-2008. I HUNT3 var det en strikt innsamling av biologisk materiale og oppbevaring i en biobank som i fjor ble kåret til Europas beste.

Det viktigste er selvfølgelig all den nye kunnskapen som er et resultat av helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag. Foreløpig er det skrevet 124 doktorgradsavhandlinger og rundt 700 vitenskapelige artikler basert på dataene som hare vært samlet inn. Det er ikke lett å summere opp dette i en kort blogg, men jeg kan nevne noen av resultatene:

 • HUNT viste at screening for tuberkulose kunne avsluttes.
 • HUNT har nyansert de internasjonale retningslinjene for å behandle høyt blodtrykk og bidratt til utarbeiding av kliniske retningslinjer for behandling av høyt blodtrykk.
 • HUNT har dokumentert hvordan overvekt og fedme øker i befolkningen.
 • HUNT har vist at halvparten av de som har type-2-diabetes ikke vet om det.
 • HUNT har vist at unormal jernlagring i kroppen (hemokromatose) er mindre skadelig enn tidligere antatt.
 • HUNT har vist at symptomer på depresjon er like hyppig hos menn som kvinner.
 • HUNT har vist at langvarig bruk av beroligende medisiner heller øker psykiske plager.
 • HUNT har vist store forskjeller mellom kommuner i forekomst av risiko og sykdom.
 • HUNT har vist at ungdom som har sett foreldrene beruset, er oftere beruset, drikker mer og har oftere prøvd narkotiske stoffer.
 • HUNT har vist en betydelig økning i skadelig bruk av alkohol i befolkningen.
 • HUNT har vist at hyppig bruk av hodepinemedisiner kan gi mer hodepine.
 • HUNT har vist at god regulering av diabetes reduserer risikoen for hjerteinfarkt

Jeg er glad for at det er en bred tverrpolitisk enighet om at det er ønskelig med en ny helseundersøkelse, HUNT4, i 2017. Vi har startet planleggingen og så vet vi at neste helseundersøkelse vil være forskjellig fra de tidligere undersøkelsene på grunn av nye muligheter for å samle inn data.

Det er kanskje ikke nødvendig å spørre om fysisk aktivitet hvis vi kan la et utvalg av deltakerne bære et armbånd som registrerer den faktiske aktiviteten? Jeg gleder meg til å se forslaget til innhold av HUNT4.

Feiringen på Levanger ble også en markering av hvor viktig det er med ildsjeler. Uten engasjementet fra lokale fagpersoner som Jostein Holmen, Kristian Midthjell, Arnulf Langhammer, Turid Lingaas Holmen, Kristian Hveem og Steinar Krokstad for å nevne noen, har aldri HUNT blitt en internasjonal ledende helseundersøkelse. Jostein Holmen ledet forskningssenteret fra begynnelsen til 2008 og etter det har Steinar Krokstad vært leder.

Selv om det har vært både oppturer og nedturer gjennom de 30-årene, så var det en optimistisk forsamling som møttes på Levanger sist torsdag. Kanskje var tittelen på jubileumsboka en god beskrivelse av aktiviteten gjennom disse årene «Båten som ble til mens vi rodde».

Nå gleder vi oss alle til HUNT4.

Powered by Labrador CMS