Knut Nærum – mord med humor

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Du ser han i ”Nytt på nytt” hver fredag. Knut Nærum er ikke bare kunnskapsrik og morsom, men han har en dybde og bredde som imponerer. Sist uke var jeg på premieren til ”Mord over en låg sko” iscenesatt av BUL i Trondheim – stykket Nærum skrev på åttitallet. Kort sagt ble jeg imponert over et fantastisk morsomt stykke.

Humor er viktig. Det er vel ingen som ikke har følt hvor deilig det er å kunne få le – det gir økt livskvalitet og det gir oss mulighet til for en periode å glemme alle bekymringene som vi går rundt med til en hver tid. Spørsmålet er om humor også gir bedre helse?

Det er ingen tvil om at det finnes mange udokumenterte påstander om at humor, latter og klovner påvirker helsen positivt. Norman Cousins ble verdensberømt fordi han angivelig lo seg frisk. Det finnes latteryoga og terapeutiske latterprogram. Felles for mye av dette er at det også er en stor pengeindustri.

Du har kanskje sett filmen Patch Adams fra 1998 med Robin Williams i hovedrollen. Filmen bygger på en sann historie om Hunter Adams som etter en innleggelse i psykiatrien, ønsker å studere medisin for å bidra med mer humor og følelser i behandlingen av pasienter. Filmen ble en stor inspirasjonskilde for å innføre sykehusklovner. Mange har rapportert positive resultater av dette i behandlingen av barn, men det vitenskapelige grunnlaget virker heller tynt.

Det danske legetidsskriftet viet et helt temanummer til humor i 2008. Professor Sven Svebak som er ansatt ved fakultetet vårt, hadde to oversiktsartikler i dette temanummeret – helse og humoristisk sans sin innvirkning på sykelighet og dødelighet.

Konklusjonen i artikkelen om sykelighet var at ”resultatene fra eksperimentelle, kliniske og epidemiologiske studier dokumenterer at det neppe er en enkel og direkte sammenheng mellom helse og humoristisk sans”. I enkelte vanskelige livssituasjoner synes humoristisk sans å kunne ha en positiv effekt på hvordan disse mestres. Dette samsvarer med annen stressforskning som viser en tydelig sammenheng mellom hvordan en person tenker om ytre stressfaktorer og risikoen for at det skal gi helseskader.

Konklusjonen i artikkelen om dødelighet var at det ikke er noen sammenheng mellom humoristisk sans og livslengde. I artikkelen ble det vist til studier som tyder på det motsatte – de med minst humoristisk sans lever lengst. Dette er et metodisk vanskelig felt. Svebak selv har i en studie vist at humoristisk sans er en sterk prediktor for overlevelse hos pasienter med kronisk nyresvikt.

Kanskje er årsaken til de sprikende resultatene de ulike metodene som brukes til å måle humoristisk sans? Svebak har utviklet en metode der personen selv bedømmer sin egen humoristiske sans – ikke hvordan andre vurderer den slik som det var gjort i studien som viste en negativ sammenheng mellom humoristisk sans og livslengde.

Sven Svebak er en av landets fremste eksperter på humor og helse og har blant annet skrevet boka ”Forlenger en god latter livet?”. I et intervju sa han at humoristisk sans kan være en viktig ”støtdemper” i møte med ulike sykdommer og kriser i livet.

Selv om ikke dette ble et blogginnlegg som viser at humor med sikkerhet forlenger livet ditt, så kan vi være enige om at humor er en viktig del av hverdagen. Jeg tror ikke vi kunne klart hverdagen på sykehusene våre hvis vi ikke kunne ha humor i møte med all lidelse og kriser. Vi snakker ofte om galgenhumor som noen har definert som fortvilelsens munterhet.

Skuespillerne i stykket ”Mord over en låg sko” gjorde en meget god prestasjon. Litt inhabil er jeg nok siden sønnen min Andreas spiller Ulrik Platt – den noe enkle sønnen til skofabrikkeieren. Uansett anbefaler jeg stykket av Knut Nærum.

Knut Nærum var til stede på premieren. Det var imponerende at forfatteren tok turen fra Oslo til Trondheim for egen regning for å se hvordan oppsetningen var blitt. Det var også til stor inspirasjon for skuespillerne.
 

Powered by Labrador CMS