Kongen kommer!

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lørdag 12. juni har vi offisiell åpning av det nye universitetssykehuset i Trondheim - St. Olavs Hospital. Det blir spennende med både kongebesøk og statsråder, men ikke minst å kunne feire det nye universitetssykehuset vårt som vi mener er et av Europas beste sykehus. Om kvelden blir det fest for de ansatte med 2000 deltakere.

For egen del er det ganske spesielt å se tilbake på 15 års engasjement for hvordan dette sykehuset skulle bli. Det har vært en reise fra opposisjon til posisjon og fra skepsis til entusiasme. Selvfølgelig er slike store byggeprosjekter heftet med mange diskusjoner og ulike veivalg som ikke nødvendigvis har vært enkle.

Jeg har lest gjennom en del av innspillene jeg skrev på nittitallet. Det var et stort engasjement blant de ansatte om hvordan sykehuset skulle utformes. På det tidspunktet var jeg mest opptatt av sykehusdelen. Noen av innspillene som kom fra de ansatte bidro til at vi fikk et enda mer funksjonelt sykehus.

Lite visste jeg den gangen at jeg 10-15 år seinere skulle være vertskap på åpningen sammen med direktøren ved St. Olavs Hospital. Det er ingen tvil om at det er en læringsprosess å bygge et nytt sykehus og vi gjorde mange endringer i fase II (2006-) av prosjektet i forhold til fase I (2002-2006). Det viser også at det finnes knapt mer komplekse bygg enn sykehusbygg.

På samme måte som vi sikkert kunne ha ønsket å endre ting ved operabygget i Oslo eller flyplassen på Gardermoen i ettertid, så ser vi nå at enkelte ting kunne nok ha vært gjort på en bedre måte. Det gode er at vi nå skal slippe å se bakover, men utnytte dette nye flotte sykehuset på best mulig måte. Vi er heldige som får være med å ta i bruk et moderne sykehus med spennende løsninger.

Jeg er overbevist om at et av de viktigste valgene vi gjorde i fase II var å lage en akademisk etasje i de kliniske byggene. I tredje etasje har fakultetet laboratorier, undervisningsrom og kontorer med egne broer til den akademiske etasjen i de andre byggene. Slik kan forskere på tvers av byggene møtes enkelt og bruke hverandres utstyr, samtidig som forskerne er nær pasientbehandlingen innen egne forskningsområder.

Jeg tror at en av de sterkeste impulsene for samarbeid, er at folk treffes i matpausene og i felles møter. Forskere er kreative og lekne og får fort nye ideer hvis de treffer forskere og klinikere med annen bakgrunn. Nærhet avler ideer. Derfor har jeg stor tro på at nærhet mellom universitet og sykehus i byggene vil gi både spennende forskning og bedre undervisning.

Det vanlige i Europa er et sterkere skille mellom universitetsbygg og sykehusbygg. Det er egentlig ganske fantastisk at to departement (Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD)) har gått sammen om et felles byggeprosjekt som skal driftes som sameie, men inneholde to ulike offentlige institusjoner. Ingen skal beskylde HOD og KD for å mangle evnen til å tenke nytt i dette prosjektet.

Det viktigste blir allikevel at vi er tilliten verdig og klarer å lage et godt faglig samarbeid. Pasienter, pårørende, studenter og ansatte bør oppleve det nye universitetssykehuset som en felles enhet. Vi arbeider nå med en tiltaksplan for større integrasjon mellom sykehus og universitet. Et utvalg vi satte ned kom fram til 29 tiltakspunkt. Nå skal vi sammen prioritere hvilke av disse punktene vi skal starte med.

Det er viktig for helsetjenesten at utdanningsinstitusjonene og sykehusene samarbeider tett. Det vil gi bedre undervisning, pasientbehandling og forskning. Vi er også glad for at Høgskolen i Sør-Trøndelag med helsefagutdanningene flytter nærmere – framtidens utfordringer i helsetjenesten krever et tett samarbeid mellom alle utdanningene.

Sykehuset og fakultetet driver allerede flere enheter sammen som Fremtidens operasjonsrom, Medisinsk SimulatorSenter, Forskningsposten og Enhet for anvendt klinisk forskning. Slik har vi allerede en god tradisjon for tett samarbeid.

Det er også viktig at de andre sykehusene i regionen ser nytten av et sterkt universitetssykehus. Det kan vi bare oppnå med å være på tilbudssiden og bidra til at de også rekrutterer flinke fagfolk som kan være med i undervisning og forskning gjennom sterke nettverk.

Åpningen av det nye universitetssykehuset er en stor begivenhet. Vi har fått fantastiske flotte bygg og gleder oss til å dele mulighetene til bedre pasientbehandling, forskning og utdanning med alle de som trenger eller ønsker nærmere kontakt. Velkommen til Midt-Norges nye flaggskip innen helse.

Powered by Labrador CMS