Kunnskapen du trenger

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Enige og tro inntil Dovre faller. Eidsvollsmennene avla denne eden etter at de hadde avsluttet forhandlingene i 1814. Det var et sterkt signal om samhold rundt den nye grunnloven. Dovrefjell er et sterkt nasjonalt symbol på det uforanderlige og trygge.

Like sikkert som Dovre representerer et signal om samhold, har vi som bor nord for Dovre innsett at vi må stå sammen hvis vi skal lykkes innen områder som utdanning og forskning.

Sist fredag begynte jeg dagen med et langt møte med ledere fra Teknologi og samfunn i SINTEF. Utgangspunktet er et felles ønske fra SINTEF og NTNU om å styrke hverandre i satsingen mot Europa og de europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammene. «Sammen i Europa» var tittelen på et felles ledermøte i november.

Det er ingen tvil om at vi kan samarbeide enda bedre innen helseområdet. Hver for oss har vi lyktes rimelig bra i EU-søknader, men vi tror at vi kan bli enda bedre sammen. Det medisinske fakultet har inntil i dag hatt 52 søknader i EUs 7. rammeprogram. 22 av søknadene er innvilget og 37 av søknadene var over poenggrensen for støtte. Utfordringen vår er at det er noen få forskningsmiljøer som representerer de fleste innvilgede søknadene.

Vi ser mange muligheter til et sterkere samarbeid om helse innen områder som medisinsk teknologi, velferd og global helse. Bestillingen fra rektor ved NTNU og administrerende direktør i SINTEF er at vi skal utvikle en felles strategi på helseområdet for resten av EUs 7. rammeprogram og ikke minst for Horizon 2020. Det skal vi klare.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) er en annen viktig samarbeidspartner for oss. Det er selvfølgelig naturlig at vi har nær kontakt med institusjonen som har helsefagutdanningene. Når medisinerstudentene våre kommer ut i helsetjenesten som leger, så vil de jobbe tett sammen med andre helsearbeidere.

I regi av Trondheim helseklynge fikk vi i fjor en utredning med forslag til et utdanningstiltak for å fremme tverrfaglig samhandling i medisin-, helse- og sosialfagutdanningene. Hensikten er å fokusere på pasientforløp - behandlingskjeder og profesjonenes og nivåenes rolle i disse.

Forslaget inneholdt tre aktiviteter for studentene; å lære om andre profesjoners kompetanse, trening på meldingsutveksling og kunnskap om ulike kulturer i helse- og omsorgssektoren. Et pasientforløp med hjerneslag ble foreslått brukt som case. Dette henger sammen med at slagkjeden er et godt dokumentert og beskrevet behandlingsløp. Vi har også et sterkt forskningsmiljø på området.

HIST og Det medisinske fakultet er enige i å prioritere dette. En av utfordringene som ble nevnt i Samhandlingsreformen var mangelen på strukturer og systemer som ivaretar helheten i pasientenes behov. Vi ønsker å utdanne helsearbeidere som ser nødvendigheten av å koble ulike fagområder og som har kunnskap om de ulike profesjonenes kompetanse. Det vil gi de beste pasientforløpene.

HIST har visjonen «Kunnskapen du trenger», mens NTNU har visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Sammen ønsker vi å gi studentene våre den kunnskapen de trenger for å bidra til en bedre verden. Det oppnår vi gjennom samarbeid og arbeidsdeling.

Fredagskvelden ble forresten avsluttet med en gave og et høydepunkt fra HIST. De inviterte samarbeidspartnere, ansatte og studenter til Nyttårskonsert med Trondheim Symfoniorkester i Olavshallen. Her fikk vi oppleve en bredt sammensatt konsert med alt fra Bojarenes inntogsmarsj av Johan Halvorsen til blant annet temaer fra Gudfaren av Nino Rota, Ungarsk dans nr.1 av Johannes Brahms og Sigøynermusikk av Gadjo Dilo.

Det ble en flott fredag med viktige samarbeidspartnere. Selv om vi har mye godt samarbeid og arbeider kontinuerlig for å styrke det, så betyr det ikke at det er alltid like enkelt. Ulike organisasjoner med ulike kulturer og egne økonomiske rammer vil vanligvis møte utfordringer når de skal samarbeide.

Vi tror allikevel at vi skal lykkes med blant annet en felles EU strategi sammen med SINTEF og utvikle et felles utdanningstiltak med HIST for å fremme tverrfaglig samhandling i medisin-, helse- og sosialfagutdanningene. Du skal siden få høre hvordan det går.
 

Powered by Labrador CMS