Medbestemmelse og medvirkning

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uka møtte jeg de tillitsvalgte i Parat ved NTNU. Utgangspunktet var å snakke om ledelse på universitet og samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Medbestemmelse og medvirkning er alltid et viktig tema.

Jeg har tidligere hatt et blogginnlegg om vektingen av stemmer ved valg på universitetet – om det urimelige at ansatte har ulik verdi ved valg av lederne sine. Dette er en overlevning fra tidligere tider. Nå mener jeg at tiden er kommet for å gå bort fra valgte ledere. En leder er ikke en tillitsvalgt og skal heller ikke kunne oppfattes som det. Jeg er glad for at vi nå har ansatte instituttledere ved fakultetet vårt.

De ansatte skal kunne forvente at de har ledere som ønsker å være ledere – ikke noen som tar del i dugnaden om å være leder for en periode. Det skal også kunne stilles krav til ledere på et universitet. Dette gjelder ikke minst for å sikre medbestemmelse og medvirkning. Slik sett anbefales Plattform for ledelse i staten.

Universitetene vil stå overfor store utfordringer i tiden framover. Det vil bety behov for endringer med mer effektiv utnyttelse av ressursene og villighet til å se på hvordan vi organiserer undervisning og forskning. Det er bare å se på hva som skjer ved utenlandske universitet.

Samtidig skal vi beholde ambisjonen om at Norge bør øke innsatsen sin betraktelig innen forskning og høyere utdanning.

Skal vi lykkes med endringer og omstillinger, er vi avhengig av medbestemmelse og medvirkning fra de ansatte. De ansatte må oppleve at de har mulighet til å delta i prosessene og ikke minst ha mulighet til å komme med innspill og bli hørt. Ingen forventer at de alltid skal få gjennomslag for synspunktene sine.

Den viktigste enkeltfaktoren til å påse at dette skjer, er faktisk arbeidstakerorganisasjonene. Vi har en sterk tradisjon med arbeidstakerorganisasjonene ved NTNU når det kommer til lønnsoppgjør og sentrale forhandlinger. Jeg opplever derimot at vi ikke har noen sterk tradisjon med organisasjonene på fakultetsnivå. På instituttnivå er tradisjonene enda svakere.

Vi arbeider nå aktivt for å bidra til å synliggjøre arbeidstakerorganisasjonenes plass ved fakultetet vårt. De tillitsvalgte ble invitert med på styre- og strategiseminaret vårt nå i høst for første gang. Slik får vi tillitsvalgte som er godt informert om virksomheten samtidig som ledelsen får viktige og nødvendige innspill.

Ledelsen og tillitsvalgte har felles mål. Begge ønsker at arbeidsmiljøet blir best mulig og at universitetet skal lykkes. Informerte og aktive tillitsvalgte kan også være gode rådgivere for ledelsen i vanskelige saker. Et sterkere samarbeid på fakultetsnivå, kan på sikt medføre at saker som i dag forhandles sentralt, blir en del av dette samarbeidet.

Vi har svært store institutt ved fakultetet vårt – størrelsesorden 200-250 ansatte per institutt. Det krever også en diskusjon om det uformelle fjerdenivået ved universitetet. Vi deler nå inn instituttene i instituttgrupper med egne ledere som inngår i instituttledelsen. Disse gruppene kan ha basis i forskning, fag eller geografisk plassering. Det viktigste er at alle har tilhørighet i en instituttgruppe.

I ledergruppen til instituttleder (instituttledelsen) er det også en representant fra studentene, midlertidige vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte og administrativt ansatte.

I nevnte Plattform for ledelse i staten er det noen punkter om hva som forventes av ledere når det gjelder medbestemmelse og medvirkning:

Ledere i staten
- fremmer tillit og bidrar til å utvikle en samarbeidskultur gjennom åpenhet, demokratisk dialog og involvering
- arbeider målrettet for å skape ytelsesorienterte, modige og kreative lærings- og utviklingsmiljøer der medarbeidere kompetanse, talenter og ideer blir utnyttet
- viser evne og vilje til å finne fram til det beste i den enkelte medarbeider og støtter den enkelte i å ta ansvar for egen utvikling og oppgaveløsning
- benytter potensialet i lov- og avtaleverket, respekterer de tillitsvalgte og deres rolle, og legger til rette for reell medbestemmelse på arbeidsmiljø og arbeidsforhold
- tar som arbeidsgivere ansvar i beslutningsprosessene, involverer medarbeidere og tillitsvalgte og sikrer gjennom disse prosessene legitimitet for å iverksette beslutningene.

Jeg må innrømme at jeg føler meg litt liten når jeg leser om slike forventninger. Jeg tror og håper at vi blir vurdert ut fra viljen til å følge disse punktene.

Det var hyggelig å treffe de tillitsvalgte i Parat og diskutere hvordan vi sammen kan bidra til å styrke medbestemmelse og medvirkning på universitetet. NTNU har store ambisjoner om å være det ledende universitetet i Norge innen utvalgte områder og med god internasjonal posisjon.

Samtidig får vi lov til å forvalte statens verdier – ikke bare de økonomiske – men også verdier som ytringsfrihet, medbestemmelse, likebehandling og rettferdighet. Det finnes vel ikke en bedre arbeidsplass?
 

Powered by Labrador CMS