Mission accomplished

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sist uke var The Joint Committee of the Nordic Medical Research Councils (NOS-M) samlet på Island. I løpet av to og et halvt år besøker vi alle de nordiske landene og det er alltid spennende å besøke miljøene rundt forskningsrådene, men også mulighetene til å besøke ulike forskningsmiljøer.

I Reykjarvik besøkte vi firmaet deCODE. Firmaet ble etablert i 1996 og ble raskt en ledende aktør innen human genetikk. Litt av forretningskonseptet var den gode oversikten de har over innbyggerne på Island i generasjoner (komplette data fra 1650) og at innbyggerne var villige til å bidra med blodprøver for å kunne gjøre genetiske studier. DeCODE har bidratt med mye god forskning.

De har også gjort forretning på å tilby personer genetiske analyser for å kunne identifisere risikofaktorer. For 1100 dollar kan du få vite om du har risikofaktorer for 48 sykdommer fra hjertesykdom til diabetes og lungekreft. Det er nok mange av oss som er kritisk til om dette bidrar til å fremme helse og livskvalitet.

Noe av det som er interessant med å møte representanter fra forskningsrådene i Norden, er at vi ofte arbeider med de samme problemstillingene. En felles utfordring er å identifisere de gode prosjektene med høy risiko som kan gi store gjennombrudd hvis de lykkes i forhold til prosjekter fra forskere med god CV, men som kanskje ikke flytter forskningsfronten tilsvarende.

Norge har hatt sekretariatet for NOS-M i snart tre år og dette var det siste møtet som ble arrangert med undertegnede som leder. Jeg har i løpet av denne perioden blitt ytterligere overbevist om at de nordiske landene kan oppnå mer i forskningsstrategiske spørsmål hvis vi står sammen.

I løpet av den norske lederperioden har NOS-Ms profil blitt endret til å bli en mer strategisk arena. I stedet for å støtte forskningsseminarer, har vi sett behovet for å fremme felles forskningspolitiske initiativ. Et godt eksempel er en felles forskningsstrategi for medisinsk forskning.

Videre har vi vært opptatt av temaer som open access, klassifisering av medisinsk forskning (Health Research Classification System), forskerutdanning, nordiske kliniske multisenterstudier, ulike søknadsordninger og bibliometriske sammenlikninger av de nordiske universitetene.

I møtet på Island var vi enige om at vi skal fortsette vektleggingen av strategisk arbeid i NOS-M. Norden har med sine 26 millioner innbyggere og en sterk tradisjon innen medisinsk forskning, store muligheter for å ha avgjørende innflytelse på de forskningsstrategiske valg som gjøres i Brüssel.

En av grunnene til at NOS-M har fungert godt de siste årene skyldes ikke minst innsatsen til sekretariatet i Forskningsrådet og den gode og uformelle omgangstonen vi har hatt i den nordiske gruppen. Nå tar Finland over ledelsen de tre neste årene. Vi foreslo også å flytte sekretariatet til NordForsk.

Vi som har representert Norge i denne perioden kan konkludere med at «mission accomplished».

Powered by Labrador CMS