Morgendagens medisinutdanning

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå har arbeidet med årsrapporter og årsmeldinger startet ved en del institusjoner og virksomheter – snart kommer andre etter. Ledere og kommunikasjonsmedarbeidere skal gjøre opp status for 2011 og helst vil vi skryte av alt vi fikk til i året som gikk.

Det viktigste vi gjorde i 2011 ved universitetene og høgskolene var å sende nyutdannede kandidater ut i samfunnet og arbeidslivet med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter. De vil gjøre landet enda bedre rustet til å møte framtiden og skal bidra til å fylle behovet for arbeidskraft i nåværende virksomheter, men også være de som skaper nytt næringsliv. Hvis vi lykkes med god utdanning så blir alt det andre vi gjør bonus.

Studentene bidrar til at vi lykkes med studiekvalitet og læringsmiljø. Uten engasjementet til studentene og ikke minst til de tillitsvalgte studentene, så har vi helt klart vært et mindre dynamisk universitet. De utfordrer oss hele tiden til å bli bedre. Vi er heldige som får råd – helt gratis - fra noen av de mest ressurssterke og dyktigste innbyggerne i landet. Studentene er også de viktigste ambassadørene vi har for fortsatt god rekruttering.

Selv om vi tror at studentene får den mest relevante utdanningen innen de ulike fagområdene, så bør vi med jevne mellomrom evaluere utdanningene våre. Ved NTNU har Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi nylig hatt et prosjekt som het Fremtidens byggstudium, mens Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk har startet prosjektet Fremtidens IKT-studier.

Vi har ved Det medisinske fakultet besluttet å gjøre en gjennomgang av medisinstudiet vårt. Det er et prosjekt som starter i 2012. Til tross for at vi har et svært populært studium, så tror vi at tiden er inne for å vurdere endringer. Hvilken kunnskap, ferdigheter og holdninger trenger framtidens leger og er studiet vårt tilpasset dette?

Både Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen er i ferd med å gjøre endringer av medisinstudiene sine.

En av de endringene som blir nødvendige, er å flytte mer av undervisningen ut av sykehusene. Sykehusinnleggelsene blir stadig kortere i tid. Framtidens legeutdanning vil i langt større grad foregå hos fastlegene, på sykehjemmene, ved lokalmedisinske sentre og på andre arenaer utenfor sykehusene. Jeg skrev om dette i forbindelse med Dekanmøtet i medisin sist juni hvor jeg holdt et innlegg om ”Kommunehelsetjenesten som arena for forskning og undervisning”.

De endringene som kommer i helsetjenesten med blant annet Samhandlingsreformen, krever også et tettere samarbeid mellom de ulike utdanningene. For egen del ser vi at Det medisinske fakultet ved NTNU og helse- og sosialutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST), må utvikle nye felles utdanningstiltak som er tilpasset behovene i helsetjenesten.

Vi har allerede fått et forslag til et utdanningstiltak for å fremme tverrfaglig samhandling i medisin-, helse- og sosialutdanningene. Tiltaket er ment å fokusere på pasientforløp og behandlingskjeder samt profesjonenes og nivåenes rolle i disse. I forslaget ligger det komponenter som å lære om andre profesjoners kompetanse, trening på meldingsutveksling og kunnskap om ulike kulturer i helse- og omsorgssektoren. Framtidens helsearbeidere trenger i økende grad å ha en slik kompetanse.

Det er også andre utdanningstiltak som bør diskuteres. Vi har hatt økt fokus på global helse de seinere årene og ser behovet for å øke det globale perspektivet i medisinutdanningen. Et annet viktig område er kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Hvordan sikrer vi at studentene lærer nok om dette i utdanningen? Turnustjenesten for leger er under omlegging. Det kan gi konsekvenser for innholdet i grunnutdanningen.

Det skal bli spennende å se hvilke endringer som blir foreslått. Jeg føler meg helt sikker på at studentene vil spille en aktiv rolle i dette arbeidet. De har også helt sikkert forslag til undervisningselementer som vi kan fjerne fra dagenes studieplan.

I tillegg til å arbeide med utdanningene våre i 2012, skal vi også få drive med forskning, nyskaping og formidling. Ikke rart vi gleder oss til et nytt år.
 

Powered by Labrador CMS