Nordiske kliniske multisenterstudier

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nordic cooperation is important and influential. Similar cultures, education systems, research traditions and healthcare systems provide a solid base upon which to expand Nordic cooperation in medical research and research policy. By working together, the Nordic countries are strong enough to be a leading force in international medical research, with a great opportunity to influence, build and lead the common European Research Area (ERA). Further, our unique research infrastructures, including population cohorts, biobanks and patient registries, are a gold mine for medical research that should be utilised to their full potential.”

Dette er et sitat fra et tidligere omtalt strateginotat fra de nordiske forskningsrådene representert ved NOS-M. Det er ingen tvil om at vi i Norden kan bli en motor i medisinsk forskning i Europa og særlig hvis vi samarbeider tett.

På oppdrag av det Nordiske ministerrådet ble det i 2010 satt ned en gruppe som skulle utrede muligheten for flere kliniske multisenterstudier i Norden. Multisenterstudier innebærer at studiene gjennomføres på ulike sentre og disse sentrene kan også være i ulike land. Slike studier er ofte helt nødvendig for å kunne inkludere et tilstrekkelig antall pasienter. Multisenterstudier gjennomføres ikke bare for å teste ut nye medikamenter, men også kirurgiske metoder, medisinsk teknologi eller annen behandling.

Med 25 millioner innbyggere i Norden og en godt organisert helsetjeneste, ligger forholdene godt til rette for slike studier. Den nordiske gruppen som skulle utrede felles multisenterstudier nevnte flere eksempler på at et slikt nordisk samarbeid kunne være viktig. Det kan være utprøvende behandling på små pasientgrupper som legemiddelstudier på barn, viktige avklarende studier hvor det er stor usikkerhet om hvilken behandling som er best og svaret ønskes raskest mulig og kliniske multisenterstudier ved bruk av nye dyre biologiske legemiddel.

4. mai 2011 bestemte Nordisk embetsmannskomité for helse- og sosialspørsmål (EK-S) at forslaget om et nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier skulle sendes ut på høring. De fleste høringsinstansene var svært positive til et slikt samarbeid, men det var ingen ønske om en ny organisasjon.

I forrige uke var vi samlet en gruppe fra de nordiske landene for å forberede det videre arbeidet i saken. Målet er at Nordisk ministerråd behandler saken før sommeren. Det var enighet i gruppen som møttes om å ta utgangspunkt i NordForsk og de nordiske enhetene som deltar i det europeiske samarbeidet, ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network).

Samtidig er det viktig å skape en arena for samarbeid om kliniske multisenterstudier som også omfatter industri, forskningsorganisasjoner, bidragsytere, andre initiativ for å øke klinisk forskning i Norden og pasientorganisasjoner. Disse vil bli foreslått invitert inn i samarbeidet.

Et av forslagene som ble støttet av alle i høringsrunden var å opprette en nordisk Web-portal for kliniske multisenterstudier. Her kan vi kanskje lære av hvordan UK Clinical Research Collaboration (UKCRC) har satt opp sine Internettsider. UKCRC ble etablert i 2004 for å legge bedre til rette for klinisk forskning i Storbritannia.

Det er avgjørende at et slikt nytt initiativ viser seg å fungere i praksis. Derfor bør målsettingen være å bidra til at 1-2 kliniske multisenterstudier blir initiert i løpet av en eventuell prøveperiode. Det er ikke vanskelig å finne områder hvor vi trenger mer kunnskap for å bedre helsetjenesten og hvor nordiske multisenterstudier kan være et viktig verktøy for å kunne inkludere et tilstrekkelig antall pasienter. SBU i Sverige har blant annet laget en egen oversikt over kunnskapshull.

Jeg håper Nordisk ministerråd ser viktigheten av denne saken. I så fall kan vi ta et nytt steg i retning av at Norden framstår som et felles forskningsområde. Det er framtidens, men også dagens pasienter som vil høste fruktene av et slikt samarbeid.
 

Powered by Labrador CMS