Og sprekere skal de bli

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

”Trøndere sprekest i landet” var tittelen på hovedoppslaget til Aftenposten på tirsdag. Nå var kanskje ikke dette en stor overraskelse for oss som bor blant trøndere, men allikevel en hyggelig bekreftelse på at trøndere er opptatt av å komme seg ut på tur og at idretten står sterkt i regionen.

Bakgrunnen for oppslaget var en undersøkelse hvor de hadde testet i overkant av 900 personer i ulike aldersgrupper fra hele landet. De hadde blant annet målt maksimalt oksygenopptak (det beste objektive målet for kondisjon). Det er Helsedirektoratet som står bak kartleggingen.

Undersøkelsen viser at det er de med høy utdanning er flinkest til å drive med fysisk aktivitet. Det er ikke overraskende. Tilsvarende er det med røykekutt. De med høy utdanning er generelt flinkere til å endre adferden for å forebygge sykdom og helseproblemer. Samtidig er det et uttalt mål å redusere de sosiale ulikhetene i helse. Hvis vi skal klare det, må vi gjennomføre tiltak som når alle.

Inaktivitet er i ferd med å bli et stort helseproblem. Tall fra 2009 viser at 83 prosent av norske niåringer tilfredsstiller de nasjonale anbefalingene om daglig fysisk aktivitet, mens andelen faller til 52 prosent ved 15-års alder. Stadig mer tid tilbringes foran TV og PC.

Vi er i ferd med å ta igjen USA i fedme. Tall fra den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) viser at over 60 prosent av den voksne befolkningen kan kategoriseres som overvektige og nærmere 25 prosent har et klart fedmeproblem. Fortsatt har USA langt flere med sykelig overvekt, men vi nærmer oss.

Ved Det medisinske fakultet har vi etter hvert fått et stort forskningsmiljø som ser på hvordan fysisk aktivitet kan forebygge og påvirke gunstig ulike sykdommer. Blant annet har de gjort maksimalt oksygenopptak på nærmere 5000 nordtrøndere i HUNT 3-studien. Slik har vi etter hvert et stort datagrunnlag for å kunne studere sammenhengen mellom kondisjon og framtidig sykdom.

Samtidig er forskerne opptatt av å utnytte den kunnskapen som allerede finnes for å fremme folkehelsen. De har foreslått at vi skal starte en befolkningsbasert dugnad for god helse som de har kalt START- prosjektet (Sør-Trøndelag Aktivitets-Relaterte Tiltak).

Hensikten med START er altså å bedre folkehelsen gjennom å øke det fysiske aktivitetsnivået til alle innbyggerne i Sør-Trøndelag ved å spille på eksisterende samfunnsstrukturer som skoler, barnehager, høgskoler, universitet, idrettslag, familieliv, arbeidsliv, SFO, NAV, ulike foreninger og organisasjoner, fastleger og helsetjenesten for øvrig.

Ønsket er å legge til rette for et målrettet moderat trykk mot hele befolkningen hvor viktige stikkord er praktisk og strukturell tilrettelegging, positivitet samt konkrete spesialtilpassede tiltak for å øke aktivitetsnivået. Målet er å kunne dokumentere hva som virker best og hva som siden bør danne grunnlaget for nasjonale retningslinjer.

Sentralt i arbeidet er opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet som skal utarbeide, koordinere og implementere de ulike tiltakene, samt være rådgivende og tilrettelegge for forskning og dokumentasjon.

Jeg synes at dette er et spennende forslag. Initiativtakerne har lagt ned et stort arbeid i å bygge opp et nettverk av ulike instanser som vil være med på denne dugnaden for å bedre folkehelsen. Det som trengs er egentlig lite penger, men politisk støtte og engasjement for å gjennomføre prosjektet.

Vi har mye data fra de tre HUNT- undersøkelsene og dette vil være nyttig kunnskap for å sammenlikne med data fra START- prosjektet. Vi tror også at befolkningen i Sør-Trøndelag vil vise det samme engasjementet for å delta som nordtrønderne har gjort i HUNT- undersøkelsene.

Vi er nødt til å gjøre noe for å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen og START kan være starten på noe som blir veldig bra. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og kanskje er du personen som kan bidra til at vi kommer i gang med prosjektet.

Det er ikke negativt at trønderne allerede er de sprekeste i landet: ”Og sprekere skal de bli”.
 

Powered by Labrador CMS