Øyhopping og handlingsplaner!

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I pinsa var jeg på øyhopping. Nei - det var ikke Hellas eller et annet sted i Sør-Europa. Utenfor Haugesund ligger det flere små øysamfunn. Hvis du ønsker å oppleve noe spesielt så er det bare å møte opp på kaia i Haugesund og ta båten til enten Feøy (uttales Føina) eller Røvær. Vi besøkte begge disse stedene sist helg.

Både Feøy og Røvær ligger like utenfor byen og med rutebåten nåes de på under halvtimen. Det er ikke vanskelig å skjønne at disse lokalsamfunnene har vært avhengige av sjøen. Slik minner begge stedene om andre lokalsamfunn du finner langs kysten, men de hadde begge en sjarm og vakkerhet som innbyr til et besøk. Min favoritt etter ett besøk var Feøy.

Det er lett å komme i feriestemning etter et besøk på Sørvestlandet, men det er mye som skal skje før sommerferien starter. Denne uka har vi sendt over til rektor «dekanens tertialrapportering – 1. tertial 2013».

Her rapporterer vi ikke bare på økonomi, men også på mange andre sider ved virksomheten. Tidligere hadde vi mange handlingsplaner ved fakultetet. Flere av disse var planer som kunne karakteriseres som en naturlig del av den ordinære virksomheten. Derfor har vi i de siste årene valgt ut bare noen få områder som har fått spesiell oppmerksomhet og blitt omtalt som fakultetets handlingsplaner.

De handlingsplanene som er aktive i 2013 er EU-satsing, gjennomgang av medisinstudiet, innføring av strategisk personalplan og global helsesatsing. Dette er områder som har blitt viet spesiell oppmerksomhet. I fjor hadde vi for eksempel en omsetting på bare 18,1 mill kroner på EU-prosjekter og vi har derfor arbeidet systematisk de siste årene for å øke denne andelen. Gjennomgangen av medisinstudiet har startet i år, men dette er en handlingsplan som vil følge oss de neste to årene.

Innføring av en strategisk personalplan skal bidra til å bedre planleggingen av hvem vi skal rekruttere fremover. Vi vet at nesten 25 prosent av de faste vitenskapelige ansatte ved fakultetet, vil pensjoneres i løpet av de neste 8-10 årene. I tillegg øker vi virksomheten med nye masterprogrammer og flere studenter. Derfor bør vi ligge i forkant av hvilke stillinger vi bør prioritere. Det ligger muligheter i at mange slutter i løpet av få år, men også utfordringer. På medisinstudiet trenger vi vitenskapelige ansatte innenfor alle de ulike fagområdene. Arbeidet vi gjør nå skal sikre at de nyutdannede legene i fortsettelsen også har adekvat kompetanse innen alle områder.

Nylig hadde vi et møte med Legeforeningen i Oslo for å diskutere hvordan vi kan tenke karriereplanlegging for å sikre oss ansatte innen fagområder med dårlig akademisk rekruttering. Bør vi kunne love fast ansettelse for unge leger som både spesialiserer seg og tar en doktorgrad innen et område hvor vi trenger undervisere? Et område som vi har jobbet mye med sammen med St. Olavs Hospital, er bildediagnostikk. Vi ser nå at fremtiden er lysere enn for bare få år siden i å kunne rekruttere unge leger til akademiske stillinger.

Handlingsplanen vår for økt satsing på global helse har også vært vellykket. På tirsdag hadde vi et felles møte med SINTEF og St. Olavs Hospital for å diskutere hvordan vi kan gjennomføre felles prosjekter. Satsingen vår på global helse har også bidratt til et stadig økende engasjement fra både studenter og ansatte. Jeg er stolt over at vi i år har rekruttert Elisabeth Darj fra Uppsala som første fulltids professor innen global helse.

Tertialrapporten til rektor viser at vi øker virksomheten vår på de fleste områder. I 2012 ble det inngått 89 nye ph.d.-avtaler ved fakultetet mot 66 i 2011. Det er forventet 42 avlagte doktorgrader innen utgangen av juni i år mot 34 på samme tidspunkt i fjor.

Prognosen vår for eksternfinansiering i 2013 er 409 mill kroner mot 366 mill kroner i 2012. Selv om det er en viss usikkerhet etter første tertial, så viser tallene våre at vi har god økonomikontroll.

Jeg er glad for at vi har bygd opp et solid administrativt støtteapparat ved fakultetet. Vi forvalter store beløp på vegne av fellesskapet og alle bør føle seg trygge på at virksomheten drives på en forsvarlig måte.

Det var kanskje godt at pinseferien ikke ble for lang. Å våkne på Torvestad på Karmøy og se ut over havet, ga nesten en berusende opplevelse. Neste gang du drømmer om øyhopping, så husk at et godt sted kan være Haugesund.

Powered by Labrador CMS