På fest hos Røkke

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stavanger er en utrolig hyggelig by. Sist helg var jeg på fest i lokalene til Aker Solutions på Hinna i Stavanger. Nærmere kom jeg nok ikke Kjell Inge Røkke. Det var allikevel kjempespennende å oppleve et industriområde som har betydd så mye for utviklingen av norsk oljeindustri. Det var selvfølgelig ekstra spesielt siden så mange av teknologene som skapte oljeeventyret, var utdannet ved NTH. Det er en historie som vi ved NTNU fortsatt er stolt av.

Foretak og bedrifter er i økende omfang opptatt av omdømme og etikk. De ønsker å fremstå som en troverdig og ansvarlig partner som tar samfunnsansvar. Det kan straffe seg å bare tenke profitt. Nestlé fikk problemer med omdømmet sitt etter at de på 70-tallet overtalte kvinner i den tredje verden til å ta i bruk morsmelkerstatning. Dette fikk katastrofale konsekvenser.

Hos Aker fant jeg en brosjyre fra 2006 som het: ”Values driven business” (2007 utgaven). Budskapet til toppsjefen i Aker Kværner var fritt oversatt at ”En solid bunnlinje er verken levedyktig eller ønskelig hvis den er oppnådd på bekostning av mennesker eller miljø. I Aker anstrenger vi oss for å beskytte mennesker og miljø i hvert prosjekt, produkt og i de tjenester vi bidrar med”.

Brosjyren er et flott dokument for å fremme etikk og samfunnsansvar. Det er ingen tvil om at Aker ønsker å fremstå som en virksomhet som bygger på det beste av norske verdier. Det tas klar avstand fra bestikkelser og korrupsjon, men det viktigste budskapet er at verdigrunnlaget skal være en integrert del av all aktivitet.

Omdømme er viktig. Det må vanligvis bygges opp over tid, men kan ødelegges raskt. Særlig er det viktig hvordan episoder som kan skade omdømmet håndteres. Vi har alle sett hvordan ulike virksomheter håndterer kriser forskjellig. Kanskje har vi også tanker om hvordan ting kunne vært gjort på en annen måte.

SINTEF har et godt omdømme, men opplevde for en tid tilbake beskyldninger om korrupsjon og uetisk adferd. SINTEF har i dag et sterkt fokus på etikk. De har opprettet både et etisk råd og etikkombud. Ikke minst er det et viktig signal at toppledelsen fronter dette og at konsernsjef Unni Steinsmo selv leder det etiske rådet.

Etikk er viktig innen forskning. Det er helt avgjørende for NTNUs omdømme at forskningen vi driver skjer i overensstemmelse med de etiske krav som stilles, og som inkluderer at regler og forskrifter følges. Det er viktig at forskere læres opp til å reflektere over hva de gjør. De skal ikke bare sjekke at reglene følges. NTNU har derfor etablert et program for anvendt etikk som nettopp skal stimulere til etisk refleksjon i forskning og undervisning.

I disse dager er Aker i mediabildet. Bakgrunnen er transaksjoner mellom ulike selskaper i Aker - systemet. Det reises tvil om den etiske standarden til lederne er i tråd med verdigrunnlaget. Nå blir oppgaven for Aker å overbevise befolkningen om at dette er feil, og at etikk og samfunnsansvar fortsatt er en integrert del av virksomheten.

Festen i lokalene til Aker Solutions var meget vellykket. Det er alltid morsomt å bli kjent med nye mennesker, og ikke minst bli kjent med alle de gode historiene som du får høre i løpet av en kveld. Hvis det er lenge siden du har vært i Stavanger så kan jeg anbefale et besøk.
 

Powered by Labrador CMS