Pasienten alltid først

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er alltid inspirerende å besøke institusjoner som har stor suksess. Denne uka besøkte vi Karolinska Institutet. Dette er ett av verdens ledende medisinske universitet og representerer mer enn 40 prosent av den medisinske forskningen i Sverige. Karolinska Institutet ble etablert allerede i 1810 som et «Institut för danande av skickelige fältläkare».

Karolinska Institutet har en fantastisk historie med flere Nobelpriser i fysiologi eller medisin. Den første var Hugo Theorell i 1955, og deretter Ragnar Granit i 1967, Ulf von Euler i 1970 og Sune Bergström og Bengt Samuelsson i 1982. Siden jeg selv er hjertespesialist så bør jeg også nevne Åke Senning som opererte inn den første pacemakeren i 1958.

Det var likevel dagens virkelighet som gjorde at vi ønsket å besøke universitetet. Vi arbeider med å integrere virksomheten ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet på en best mulig måte. Vi trenger derfor kunnskap om hvordan andre ledende institusjoner har løst utfordringen med å kombinere pasientbehandling, forskning og utdanning.

Karolinska Institutet er tett integrert med Karolinska Universitetssjukehuset. Karolinska Universitetssjukehuset er et av Europas største universitetssykehus med 1600 senger, nærmere 1,5 millioner pasientbesøk i året og 15 000 ansatte. Sykehuset er hovedsakelig lokalisert i Huddinge og Solna.

Hovedcampusen til Karolinska Institutet ligger i Solna og her bygges et nytt universitetssykehus ved siden av det gamle. Hensikten er å koble det nye sykehuset (Nya Karolinska Solna (NKS)) sammen med universitetet med broforbindelser. Mange av tankene bak det nye sykehuset er lik de vi hadde da vi bygde St.Olavs Hospital. Motto for prosjektet er Pasienten alltid først. Hensikten er å gi rett tilbud til rett pasient til rett tid.

De er opptatt av: “En viktig uppgift för att kunna bidra till utvecklingen av sjukvården är att stärka samverkan mellan vård, klinisk forskning, grundforskning och utbildning, så att ny kunskap och nya forskningsresultat snabbare kan tas i bruk i sjukvården. Såväl sjukvård som forskning och utbildning vid NKS ska kunna nå världsklass.”

Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukehuset har etablert et sterkt og formelt samarbeid på mange plan. På toppen har de en felles ledergruppe som møtes hver måned. Det er viktig for dem at de er jevnbyrdige partnere. Til sammen disponerer de rundt en milliard kroner til felles aktivitet rundt forskning.

Under den felles ledergruppen har de tre utvalg som ivaretar infrastruktur, utdanning og forskning. Videre finnes det mange felles forskningsgrupper på det mer operative nivået. I Sverige drives sykehusene av länene (fylkene), mens universitetene er statlige.

Vi fikk også en innføring i de endringene som nå skjer i helsetjenesten i Sverige. Den konservative regjeringen har stort fokus på privatisering og dette har særlig blitt gjort gjeldende i Stockholmsområdet. Det er ingen tvil om at dette oppleves som problematisk for forsknings- og utdanningsaktiviteten.

De private aktørene, som ofte har hovedkontorene sine utenfor Sverige, har krav til å bidra til forskning og utdanning, men dette blir i liten grad fulgt opp av myndighetene. Det har også blitt vanskeligere å følge pasientene og pasientopplysningene gjennom et sykdomsforløp. Det er ikke lett å håndtere store internasjonale helseaktører som ønsker størst mulig økonomisk margin. Vi får håpe at de negative konsekvensene av en større privatisering blir nøye vurdert før tilsvarende forslag foreslås her i landet.

Vi som besøkte Stockholm var ledelsen ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet. Vi ble inspirert av det sterke fokuset på å bli best i både pasientbehandling, forskning og utdanning. En slik samlet felles visjon om å kombinere universitet og helsetjeneste til beste for pasienten, bør vi også ta med oss i arbeidet for å skape landets best integrerte universitetssykehus. Det er ambisjonen vår.

Dere skal holdes løpende orientert om de tiltakene vi gjennomfører etter hvert, men først skal vi besøke noen flere steder med tilsvarende ønske om å kombinere universitet og universitetssykehus.

Powered by Labrador CMS