Revy og studentengasjement

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Studentene våre engasjerer seg ikke bare i studiene, men bruker også tid og innsats på andre aktiviteter. Dette er viktig for å lære seg å ta samfunnsansvar og bidra til at de har med seg noe mer ved endt studium enn bare spesifikk fagkunnskap.

Annet hvert år siden 1991 har medisinstudentene gjennomført en humanitæraksjon. Det begynte som Helse Uten Grenser som seinere ble til Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum). I løpet av årene har det vært svært ulike prosjekter som Mor og barnklinikk i Gaza, Øyeklinikk i Nepal og Brønnboring i Niger.

MedHum 2012 ble gjennomført 22. – 30. september. I år var innsamlingsaksjonen til et prosjekt i Mosambik i et samarbeid med UNICEF. Pengene skal gå til å bidra til at barn av hiv-positive mødre fødes uten selv å bli smittet. I 2004 fikk kun ti prosent av hiv-positive gravide i lavinntektsland medisinsk behandling for å hindre smitteoverføring til barnet. I 2009 var tallet økt til 53 prosent.

MedHum 2012 vil bidra til at alle helsestasjonene i Mosambik tilbyr tjenester for å hindre mor-til-barn-smitte innen 2015. Målet er at 80 prosent av alle hiv-positive gravide skal få oppfølging.

Medisinstudentene våre ønsker ikke bare å gå med bøsser, men setter i begynnelsen av november opp MedHum-revyen. Nærmere 150 studenter fra Det medisinske fakultet deltar i årets produksjon. Det har slått meg ved tidligere revyer at vi har mange studenter med både talent og erfaring fra teater og revyer.

Studentene ønsker også at revyen skal ha høy kvalitet. I en epost jeg fikk skrev de at de har laget en revy «som kan overgå nivået på de aller fleste studentrevyer i Norge». Det gir forventninger om en ny god revy. Jeg er sikker på at i tillegg til å samle inn penger for bedre global helse, bidrar revyen til å skape et godt fellesskap og økt trivsel blant studentene.

Likevel er det viktigste at studentene setter fokus på global helse. Studentene våre trenger å få et videre perspektiv på helse enn det de ser i helsetjenesten her hjemme. Kanskje kan det også bidra til at noen av dem engasjerer seg i global helse-spørsmål etter endt studium eller vil arbeide i land som har en kritisk mangel på leger. Samtidig er kunnskap om global helse i økende grad viktig for helsetjenesten i Norge – det skyldes ikke minst den økte reisevirksomheten og våre nye landsmenn.

Jeg har tidligere skrevet om både domangel og dårlig drikkevann som viktige årsaker til infeksjoner i fattige land og at disse landene nå også er i ferd med å få sykdomsbyrden vår i tillegg med hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdommer og kreft. Hvis vi skal klare å løse de globale helseutfordringene, trenger vi at studentene våre har den nødvendige kunnskapen. Vi trenger også studenter med et brennende engasjement.

Vi skal være glad for at det finnes mange ulike studentorganisasjoner. Studenter som utdannes ved NTNU skal bidra med den kunnskapen som trengs for å sikre en god samfunnsutvikling både nasjonalt og globalt, men de skal også delta som aktive samfunnsborgere for å sikre et levende og godt demokrati. Jeg er overbevist om at en levende studentby med mange aktiviteter bidrar til dette.

Studentengasjement ut over studiene gir oss også en fortsatt god studentrekruttering. Når nærmere 150 medisinerstudenter reiser hjem på juleferie og forteller om all innsatsen de gjorde for å arrangere MedHum-revyen 2012, gir det en ekstra motivasjon til nye studenter for å søke opptak ved fakultetet vårt. Vi ønsker at NTNU skal beholde posisjonen som det mest populære medisinstudiet for de som søker med primærvitnemål.

Er du i Trondheim 1.-3. november så ses vi kanskje på revyen.

Powered by Labrador CMS