Ringens Herre

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved årets slutt er det mulig å se både bakover og fremover. Nå har jeg kanskje skrevet nok om det vi har oppnådd i året som gikk. 2012 har vært et godt år for Det medisinske fakultet NTNU, men som i all forskning, ligger det en positiv forventning om hva neste år vil bringe. Hvilke gjennombrudd vil forskerne våre oppnå? Hvordan vil endringer i studiene våre bli mottatt? Klarer vi å kommersialisere en ny oppfinnelse?

I julen har jeg lest i manuskriptet til studentrevyen Maxis som ble satt opp på Tivoli i Oslo i 1909. Den var også starten på revytradisjonen for Det Norske Studentersamfund. Denne revytradisjonen er i ferd med å bli tatt opp igjen etter mange års pause. Studentersamfundet i Oslo feirer 200 årsjubileum i 2013.

Samme revy ble for øvrig også satt opp på Cirkus i Trondheim i 1913 av studentene ved NTH. Helt ut på 1960-tallet ble dette regnet som den første UKErevyen, men da ble det bestemt å starte tellingen med den første egenproduserte revyen i 1917 samtidig som begrepet «Studenteruke» hadde blitt lansert.

Handlingen i Maxis er rundt studenten Rask og trylleringen han har fått av Fantasiens Gudinne. Han er som det står i manuskriptet Ringens Herre og kan med ringen oppleve alt hva han måtte ønske så lenge han ikke gir ringen til en kvinne: «Aldrig maa ringen faa blives en kvindes!…tapt er for evig dens sælsomme magt!»

På reisen treffer han blant annet den kvinnelige professoren Sterky som ble utnevnt til professor i Rosemaling og Kulturhistorie i 1987 og Fanejunker i 1995. I dette fremtidsscenariet er det ikke bare kvinnelige professorer, men det er etter 1950 innført militære rutiner ved universitetet. Det er også slutt på «gemytlige studenterviser» som er erstattet med «Salmar av Blix, og mange gilde Stubbar af Hovden».

Da student Rask spør om hva hun ville si «om jeg diverterte Dem og Deres Drabanter med nogle Viser fra 1909?», var svaret at «Da vilde jeg strax afmarchere med mit Auditorium…». Vin var blitt erstattet med andre «mere anstændige Væsker». Nå ender selvfølgelig historien med at studenten gir ringen til en forførende spansk danserinne og billetten til fantasiens verden forsvinner.

Heldigvis fikk manusforfatterne av revyen rett i at Universitetet i Oslo skulle få kvinnelige professorer. Kristine Bonnevie ble professor allerede i 1912, mens den første kvinnelige professoren i medisin, Kirsten Kjelsberg Osen, ble først ansatt i 1972 og da ved Universitetet i Tromsø. Ellers var det kanskje ikke så mye rett i fremtidsbildene.

Selv om det er enklere å si noe om neste år, skal jeg være forsiktig med å spå om hva som vil skje i 2013. Noe vet vi derimot allerede. Ved NTNU skal det ansettes dekaner for en ny fireårsperiode og for første gang skal alle instituttlederne ansettes for en tilsvarende periode. Gunnar Bovim er allerede ansatt som rektor og begynner 1. august. Jeg føler meg trygg på at både gamle og nye ledere vil bidra til å fortsette den gode trenden for NTNU.

Vi har ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet NTNU bestemt oss for å integrere virksomheten vår enda bedre i 2013. Administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs Hospital skrev en blogg før jul med tittelen «To gode naboer». Her skisserer han på en svært god måte ambisjonene våre for det kommende året.

Jeg har tidligere skrevet om at European Medical Research Councils, som er en del av European Science Foundation (ESF), blir lagt ned i år og erstattet av Science Europe. Nå vil ESF fortsatt i tre år ha ulike aktiviteter innen medisinsk forskning og det skal derfor etableres en «ESF Scientific Review Group for the Biomedical Sciences». Jeg har sagt ja til å lede denne gruppen slik at det blir nok noen turer til Strasbourg og Brüssel også i 2013.

Ellers skjer det også andre endringer innen helseforskningen i 2013. Finland tar over ledelsen av det nordiske samarbeidet mellom forskningsrådene (NOS-M) ved nyttår. Til sommeren tar Helse Vest i samarbeid med Universietet i Bergen over ansvaret for Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG).

Du trenger ikke være Ringens Herre for å ha forventninger til 2013. Det vil helt sikkert bli et spennende år innen forskning og utdanning. I tillegg skal vi feire mange jubileer. Jeg har allerede nevnt at Studentersamfunnet i Oslo er 200 år. Det viktigste er allikevel 100 årsjubileet for allmenn stemmerett for kvinner. Nå gleder du deg sikkert som meg til 2013.

Powered by Labrador CMS