Sex Bomb

Tittelen i dag spiller på sangen Sex Bomb av Tom Jones. Det er et sterkt ønske hos mange å holde seg ung og rask, samtidig som tiden beviser at ønsker og realiteter ikke alltid kan forenes.

Jeg bruker å si at jeg i blant snur meg bort fra speilet på badet for å be faren min forlate rommet. Selvfølgelig er han ikke til stede, men speilbildet stemmer liksom ikke lenger med det jeg ønsker å se. Alder og ikke minst konsekvensene av alder treffer alle som egentlig er heldige som får leve. Likevel klarer vi å dvele ved følelsen av at både innpakningen og funksjonen til kroppen kunne vært bedre.

Jeg skrev i et blogginnlegg i 2009, Mindre testosteron- mer problemer, om fallende testosteronnivå og redusert forplantningsevne hos unge menn. Jeg omtalte også en studie fra USA som hadde vist fallende testosteronnivåer i alle aldersgrupper de siste 20 årene og at (abdominal/mage) fedme er assosiert med reduserte testosteronnivåer.

I den senere tid har det vært mye i media om hvordan testosteronbehandling kan bidra til å gjøre mannens «overgangsalder» lettere. I USA er det dukket opp klinikker over hele landet – en kjede kalles Low T Center – for å håndtere den store etterspørselen av hormonbehandling hos aldrende menn.

Ifølge en nylig artikkel i Time Magazine har antallet forskrivninger av testosteron i USA økt med en faktor på ti mellom år 2000 og 2011. Det ble solgt testosteron for 2,4 milliarder dollar i 2013 og det er forventet å øke til 3,8 milliarder dollar i 2018. Tilsvarende økning i salg av testosteron ses også i mange andre land.

Dette er på mange måter et stort eksperiment med ukjente konsekvenser. Det foreligger allerede vitenskapelige rapporter på at testosteronbehandling er assosiert med økt dødelighet, hjerteinfarkt og hjerneslag. En studie fra California som baserte seg på opplysninger fra 55 593 menn - fant en økt risiko for hjerteinfarkt hos de som hadde fått testosteronbehandling. Det er også frykt for at testosteronbehandling vil øke kreftrisikoen. Problemet er at vi ikke har et endelig svar før vi gjennomfører større og bedre kontrollerte studier. Samtidig er det viktig å påpeke at det selvfølgelig finnes medisinske tilstander hvor testosteronbehandling er nødvendig og riktig.

Jeg husker at jeg for mange år siden ble invitert av et legemiddelfirma til et stort møte for hjertespesialister i København. Hensikten var å vise hvor gunstige effekter østrogenbehandling hos kvinner i overgangsalderen hadde for å forebygge hjerte- og karsykdommer. Flere observasjonsstudier ble lagt fram for å dokumentere dette. Heldigvis ble det siden gjennomført en stor og grundig studie som kunne gi et mer solid svar og resultatet var at slik behandling heller økte risikoen hjertesykdom. Disse funnene fikk stor betydning for praksis.

Det finnes mange historier om hvordan energi og humør har kommet tilbake hos aldrende menn etter å ha fått testosteron. På mange måter er det mannens lykkepille, men hvor stor er placeboeffekten? To psykiatere som forsket på seksuell dysfunksjon hos deprimerte menn, gjennomførte en studie med 30 pasienter som enten fikk injeksjon med testosteron eller et ikke virksomt stoff. Mange rapporterte bedring i humør og seksuell funksjon etter behandlingen, men det var ingen signifikante forskjeller mellom testosteron og placebo.

Uansett hva vi enn ønsker eller drømmer om så skjer det endringer med alderen. Dette gjelder mange av kroppens funksjoner og slik er fallende testosteronnivå ett av mange tegn på at vi gjennomgår en helt naturlig aldringsprosess. Det innebærer selvfølgelig ikke at vi skal sette oss passivt ned i en stol og observere endringene. Det er nemlig ikke sikkert at inaktivitet og fedme skal være mannens tegn på pondus og erfaring. Fysisk aktivitet er trolig det mest virksomme «medikamentet» som finnes for å forsinke aldring og fremme god helse. Det skader heller ikke å sikre et godt balansert kosthold og god søvn. Kanskje vil dette gjøre «behovet» for testosteronbehandling overflødig.

Det er vel egentlig et privilegium å få observere og erfare at kroppen endrer seg over tid. Alternativet virker mye mindre attraktivt. Så må vi leve med at det vil være en stor industri som bygges opp for å selge deg troen på at du kan være en evigvarende «sex bomb». Noen ganger ønsker vi å bli lurt, men det kan lønne seg å være tilbakeholden med å ta i bruk behandlingstiltak som kan gi alvorlige bivirkninger.

PS Fredag 26. september er aldring tema på Researchers’ Night på Byscenen i Trondheim. Vil du vite mer om forskning på hvordan du forsinker aldring og tips til hvordan du kan holde deg sprek, så bør du ikke gå glipp av dette arrangementet.

Powered by Labrador CMS