Skulle bare en rask tur til butikken…

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Du har sikkert hørt en tilsvarende historie mange ganger. Denne gangen var det jeg som skulle en rask tur til butikken for å kjøpe lammerull. Nysnø på glattpolert is er ingen god kombinasjon og særlig ikke hvis du er uoppmerksom. Beina forsvant opp i lufta og jeg landet på ryggen. Lyden jeg hørte bak i ryggen da den traff bakken lovte ikke godt og det var vanskelig å puste med det samme – en ekkel opplevelse å sitte på kne å prøve og puste uten respons.

Jeg klarte ikke å reise meg opp, men med hjelp fra forbipasserende kom jeg meg hjem. Seinere kom en nabo og kollega på besøk og fikk transportert meg til røntgenundersøkelse på St. Olavs Hospital. Brudd i fire (mulig fem) ribbein ble påvist. I det øyeblikket du hører det, er det ingen fordel å være lege, fordi du vet så inderlig vel hva det innebærer. I så måte har ikke sykdomsforløpet vært en overraskelse.

Når du er bundet til å sitte i en stol og egentlig ikke føler deg i toppform, så er TV et utrolig godt alternativ. Jeg har fått med meg mange ulike program og et var en reprise av Schrödingers katt med innslag om stress. Hovedbudskapet var likheter mellom bavianer og mennesker om at jo lavere du står i et hierarki, jo mer stress opplever du i form av økte stresshormoner og mer negativ påvirkning av hjerte- og karsystemet.

Professor Robert Sapolsky ved Standford University som ble intervjuet, var også en av de første som dokumenterte at vedvarende stress kan skade hippocampus. Hippocampus er den delen av hjernen som er viktig for hukommelse og romlig orientering. Han hadde lært mye av å studere bavianer i Kenya.

Whitehall-studiene under ledelse av professor Michael Marmot som ble presentert i programmet, har studert forholdet mellom jobb, stress og sykdom i det britiske embetsverket. De fant i de første studiene sine at det var en overdødelighet av bl a hjerte- og karsykdommer hos de som hadde lavest sosial status til tross for at de korrigerte for de tradisjonelle risikofaktorene. Dette ga grunnlaget for nye studier som har sett på hvordan kontroll over egen arbeidshverdag og arbeidsinnhold påvirker helsa.

Det er alltid vanskeligere å definere stress enn å måle et blodtrykk eller en kolesterolverdi. Tidligere ble hjerte- og karsykdommer koblet til direktørene fordi topplederne hadde de såkalt mest stressende jobbene. Siden ble det klart at dette var mer en myte og at det heller er en sterk sosial gradient med økt forekomst hos de som står lavere på den sosiale rangstigen. Det er interessant som det kom fram i TV-programmet, at det dreier seg om mer enn bare forskjeller i faktorer som røyking, kosthold og trening.

Det er heller ikke slik at hjerte- og karsykdommer er forbeholdt menn. Flere kvinner dør av hjerte- og karsykdommer enn alle kreftformene til sammen. Kvinner får omtrent 40 % av alle hjerteinfarktene i Norge, men er i gjennomsnitt 8 år eldre enn menn når de rammes. Antallet totalt sett er i størrelsesorden 3,3 hjerteinfarkt per 1000 innbygger per år. Det er allikevel en positiv utvikling i at dødeligheten av hjerte- og karsykdommer  går nedover.

Det er lett å føle synd på seg selv når jeg nå tilbringer dag og natt i den samme stolen i stua. Så mottok jeg julekort fra kona til en tidligere kollega. Han jobbet på fakultetet vårt som nyutdannet sivilingeniør, mens jeg arbeidet med doktorgraden min. Prosjektet mitt gikk ut på å kvantifisere en lekkasje i en hjerteklaff med data fra ultralydundersøkelser og ved hjelp av avanserte estimeringsmetoder. Til det trengte jeg hjelp av en dyktig sivilingeniør og sammen ble vi et godt team – like gamle som vi var med samme dagmamma for døtrene våre. I julekortet skrev kona at han døde av kreft i august i år. Det gir et annet perspektiv på egne smerter. Ribbeinsbrudd gror i løpet av få uker.
 

Powered by Labrador CMS