Slipp fram de unge lovende forskerne

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nidelven gir inspirasjon. På nytt har de fire medisinske dekanene med medarbeidere vært samlet ved Nidelvens bredd for å diskutere spesialistutdanningen for leger. I fjor resulterte samlingen vår med notatet: De medisinske fakultetenes innspill til fremtidens spesialistutdanning av leger

Hensikten med møtet vårt i år var å konkretisere hvordan vi kan bidra i spesialistutdanningen. Det utdannes rundt 600 nye spesialister årlig i Norge. Det tilsvarer omtrent antallet ph.d.-studenter som disputerer ved de fire fakultetene årlig eller antallet som fullfører grunnutdanningen i medisin årlig. Det er derfor en stor utfordring å legge til rette for en god spesialistutdanning.

Ved middagen diskuterte vi også hvordan vi kan få fram de unge lovende forskerne slik at de klarer å skape seg en plattform for egne søknader innenfor de etablerte forskningsgruppene. Det har vært en gjentatt kritikk fra internasjonale eksperter som har evaluert norsk forskning at vi ikke er flinke nok til å få fram unge prosjektledere. Det har ofte vært de erfarne som har vunnet fram i søknadsprosessene.

De andre dekanene var enige i det jeg hadde vært med på å vedta i Forskningsrådet om å innføre en begrensning knyttet til prosjektledere. Endringen er at en prosjektleder kan kun ha ett pågående prosjekt om gangen i fri prosjektstøtte. Slik legger vi til rette for at flere kan bli prosjektledere og ikke minst åpner vi for at flere unge slipper til.

Det er også et ønske om å åpne for flere prosjekter med større risiko. Vi har hatt en tendens innen forskningen til å velge prosjekter som virker sikre med erfarne forskere med lang CV som søkere. Risikoprosjekter med potensiale for spesielt banebrytende resultater har blitt prioritert ned. En god kollega i det svenske forskningsrådet mener at vi må være fornøyde hvis ett av ti risikoprosjekter blir vellykket. Det er økt fokus i alle de nordiske landene om å sikre seleksjonen av slike prosjekter.

Det er ikke bare Forskningsrådet som har laget ordninger for å spre prosjektlederoppgaven på flere og øke mulighetene til yngre forskere. Helse Sør-Øst har innført en øvre grense for årlig tildelingsbeløp per prosjektleder. Det innebærer at samme prosjektleder maksimalt kan motta 4 millioner kroner totalt for prosjektene sine i 2013. I Helse Midt-Norge har vi bestemt at halvparten av de flerårige prosjektene skal tildeles prosjektledere med mindre enn åtte år siden disputas.

Vi trenger også en kulturendring blant enkelte av de mest erfarne forskerne våre. De bør bli flinkere til å tenke på fremtiden til de unge lovende forskerne i gruppene sine. Hvis de unge skal vinne fram i internasjonale konkurranser om forskningsmidler, må de få veilederansvar og prosjektlederoppgaver. Det vil også sikre at forskningsområdet videreføres.

Nå finnes det mange etablerte og ledende forskere som er flinke til å bidra til at neste generasjon av forskere innen gruppen får bygge en CV som gjør dem konkurransedyktige på den internasjonale arenaen. Det finnes kanskje ikke et bedre ettermæle for en god forsker enn at tidligere studenter og yngre kollegaer flytter forskningsfronten videre og at de får æren for å ha lagt til rette for at det kunne skje. Det er trist når forskningsgrupper til ledende forskere dør ut fordi de ikke slapp til andre som kunne føre arven videre.

Albert Einstein mente at dersom du ikke har bidratt til noe stort innen vitenskap før du er 30 år gammel, så vil du ikke gjøre det. Nå viser det seg at dette nok har endret seg noe. En gjennomgang av Nobel-prisvinnere viste at forskere har blitt eldre når de gjør de store oppdagelsene. Hvis du ser på gjennomsnittsalderen til forskerne ved de store oppdagelsene før 1905 og etter 1985, så hadde den økt fra 37 til 50 år innen fysikk, fra 36 til 46 år innen kjemi og fra 38 til 45 år innen medisin.

Når det gjelder hva vi kom fram til vedrørende spesialistutdanningen, så må du vente til en seinere gang. Vi skal nå utarbeide et nytt dokument som skal forankres i ledelsen ved alle de fire medisinske fakultetene. Alle var enige om at vi hadde tatt et viktig skritt videre i arbeidet.

Powered by Labrador CMS