Studentene har talt om trivsel og helse!

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Høsten 2010 gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse blant norske studenter for å kartlegge helse og trivsel. Oppdragsgiver var studentsamskipnadene på de ulike studiestedene og resultatene ble nylig offentliggjort.

Det er positivt at studentene stort sett er fornøyd med studiebyene og studentmiljøet. Mobbing foregår i meget liten grad både i forhold til ansatte og medstudenter. Det er også få som utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet.

De fleste (70 %) sier at de har god eller svært god fysisk helse, mens omtrent fem prosent av studentene oppfatter helsa som svært dårlig. Tilsvarende opplever de fleste at livskvaliteten er god, men 13 prosent rapporterer om dårlig livskvalitet. Det er dobbelt så mange single studenter som rapporterer om dårlig livskvalitet i forhold til de andre.

Undersøkelsen reiser en bekymring rundt drikkemønster. Hver sjette student (17%) har et drikkemønster som innebærer alvorlig risiko hvis det vedvarer og enda flere (43%) har høy eller alvorlig risikoatferd knyttet til alkohol – slik risikoatferd er mer utbredt i Trondheim enn i Oslo.

Nå er jeg selvfølgelig mest opptatt av resultatene fra Trondheim og ikke minst fra Det medisinske fakultet. Trondheim troner på toppen av alle studiebyene når det gjelder studenttilfredshet (NTNU 83 på en skala fra 0-100).

På NTNU ligger Det medisinske fakultet på toppen i tilfredshet med studiebyen (86 på skalaen 0-100). Kort sagt troner vi på toppen i de fleste tabellene. Skåre på hvordan studentene følte seg mottatt hos oss på nåværende studieprogram var 87 og skåre på om de fikk nødvendig informasjon som ny student var 81. Det er kanskje ikke overraskende at skåre på opplevelsen av å gå på et meningsfullt studie var 94.

Det er også betryggende at studentene våre rapporterer god livskvalitet. 59 prosent av studentene har en selvopplevd livskvalitet som svært god eller god, mens 24 prosent rapporterer om middels livskvalitet og bare 2 prosent om dårlig livskvalitet. I forhold til resultatene fra de ulike studiestedene og fakultetene er dette oppløftende.

Slike undersøkelser skal selvfølgelig tolkes med varsomhet, men det er inspirerende å se at vi har et godt studiemiljø. Nå ligger nok noe av forklaringen i at NTNU er det eneste breddeuniversitetet i Norge som har en overvekt av nasjonal rekruttering. Derfor har de fleste studentene behov for å knytte nye kontakter ved studiestart, mens studenter i Oslo som stort sett kommer fra regionen, allerede har et nettverk.

Nære vennskapsbånd som er etablert på studiestedet kan bidra til bedre studiemiljø. I undersøkelsen bekreftes dette ved at NTNU er den utdanningsinstitusjonen hvor flest har etablert nære vennskapsbånd på studiestedet (70 % av studentene). Studentene våre ligger også her på topp med 84 prosent.

Slike undersøkelser skal også selvfølgelig brukes for å vurdere om det er ting vi bør ta tak i. De fleste utdanningsinstitusjonene vil nok reflektere over hva de kan gjøre for å bedre helsen og øke trivselen til enkelte studentgrupper.

Kanskje bør studentene selv diskutere alkoholbruken i studentmiljøene. Det er et tankekors når 70 prosent av studentene ved NTNU er litt eller helt enig i at det drikkes for mye i studentmiljøet og 62 prosent svarer tilsvarende på spørsmålet om at det bør være flere alkoholfrie studenttilbud. 19 prosent er litt eller helt enig i at de har latt være å delta på studentarrangement på grunn av alkoholbruk.

Jeg synes i alle fall at det er bra at studentsamskipnadene gjennomfører slike undersøkelser. Slik kunnskap vil forhåpentligvis gi bedre utdanningsinstitusjoner og studiebyer. Det er helt sikkert mange som ønsker å gi NTNU og Trondheim konkurranse.
 

Powered by Labrador CMS