Tour de Europe

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forrige tirsdag lanserte EUs ”Joint Programme in Neurodegenerative Disease Research (JPND)” sin europeiske forskningsstrategi ”Tackling the Challenge of Alzheimer’s and other Neurodegenerative Diseases in Europe” i Brussel.

Demens er en stor utfordring for alle familier som rammes, men også for de ulike landene i Europa. Alzheimer og tilsvarende sykdommer rammer i dag rundt sju millioner personer i Europa med en årlig kostnad på rundt 130 milliarder euro. Siden slike sykdommer er sterkt knyttet til økt levealder, forventes tallet å fordobles hvert 20 år framover.

”Joint Programme” bygger på at de ulike landene bidrar med penger til forskningsprogrammet i den grad de deltar i prosjektene. Pengene er ikke overført til en felles europeisk pott og dermed skal det bli spennende å se om denne formen for prosjektstøtte blir en suksess. EU landene har i fellesskap plukket ut ti samfunnsutfordringer som skal inngå i denne type programsamarbeid. Norge har forresten forpliktet seg til å delta i alle de ti områdene.

I JPND skal de studere alt fra årsakene til nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers og Parkinsons sykdom til å utvikle behandlingsstrategier, forebygging og tilpassing av helse- og sosialtjenesten. EUs kommisjonær for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Geoghegan-Quinn åpnet lanseringen. Fra Norge var blant annet statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Robin Kåss, til stede. Jeg var til stede som representant for det nordiske samarbeidet The Joint Committee of the Nordic Medical Research Councils (NOS-M).

To dager seinere var jeg i Paris på styremøte i European Medical Research Councils (EMRC). EMRC er i dag en del av European Science Foundation (ESF) som snart vil bli lagt ned til fordel for en ny organisasjon Science Europe. Vi som er en del av EMRC er opptatt av å ta vare på den posisjonen som EMRC har opparbeidet seg som en viktig fagpolitisk og strategisk partner for EU- systemet i Brussel. EMRC har også løftet fram mange viktige faglige og fagpolitiske saker.

For tiden arbeider vi med to ”Policy Briefings”; “Medical research education in Europe” og “Open Access”. Videre jobbes det med oppfølgingen av “Position Paper - Implications of the EMF Directive 2004/40/EC for European Magnetic Resonance Research” (juni 2010). Hvis direktivet blir gjennomført vil det ha store negative konsekvenser for MR forskningen i Europa. Kommisjonen har nå foreslått en ny utsettelse på to år som kommer opp i Europaparlamentet 29. februar.

EMRCs innsats for å påvirke direktivet som skal beskytte forsøksdyr, ble utslagsgivende for at EU vedtok et godt direktiv som ivaretok både dyrehelsen og mulighetene til forsvarlig bruk av forsøksdyr i medisinsk forskning. ”Position Paper - Position on the Directive on the Protection of Animals used for Scientific Purposes (2010/63/EU)” fra februar 2011 er viktig for å sikre en best mulig implementering av direktivet i de enkelte lands lovgivninger. EMRC har også bidratt til å starte prosessen med en revisjon av ”Clinical Trials Directive”.

Vi vet at det er flere andre direktiv som er under revisjon og som vil kunne endre vilkårene for medisinsk forskning i Europa. Derfor er det viktig at det finnes en organisasjon som EMRC når direktivene som omhandler personvern, stamcelleforskning og medisinsk utstyr kommer opp i nærmeste framtid.

EMRC har de siste seks årene vært ledet av professor Liselotte Højgaard fra Rikshospitalet og Københavns Universitet. Hun er også leder av Copenhagen Research Forum. De inviterte i fjor høst 600 europeiske forskere (inklusiv undertegnede) til å gi innspill til det nye rammeprogrammet i EU ”Horizon 2020”. På bakgrunn av dette arbeidet utarbeidet 80 forskere i januar dokumentet ”Visions for Horizon 2020”.

Dette dokumentet ble nylig presentert for forskningsministrene i EU. Det er et spennende dokument som er verdt å lese og som fortjener et nytt blogginnlegg seinere. Spesielt spennende er det å lese om vektleggingen av tverrfaglighet og viktigheten av en mer sentral rolle for samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag i det nye programmet enn opprinnelig foreslått.

Dette ble en liten Tour de Europe over forrige ukes reising og dokumentlesning.
 

Powered by Labrador CMS