Turnustjenesten bør avvikles

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I februar skrev jeg et blogginnlegg om den siste turnuskandidaten. Nå har tiden kommet for en liten oppdatering.

Turnustjenesten for leger ble innført i 1954. De nyutdannede legene fikk ikke nok klinisk trening i studiet. Videre ga turnustjenesten norske leger en felles referanseramme uansett hvilket fagområde de skulle velge siden. Det har også vært viktig at sykehusleger har hatt erfaring fra primærhelsetjenesten. Turnustjenesten har nok i tillegg bidratt til en viss rekruttering av leger til utkant-Norge.

Nå er turnusordningen i ferd med å bryte sammen med kapasitetsproblemer samt at leger som kommer fra EU/EØS land kan slippe å gjennomføre turnustjenesten. I august 2008 måtte 138 nyutdannede leger utsette turnustjenesten et halvt år, mens tilsvarende tall fra august i år var 206.

Samtidig har det skjedd store endringer i grunnutdanningen i Norge med mye mer praksis både fra lokalsykehus og i allmennmedisin. Det er derfor kommet forslag om å legge ned turnustjenesten.

Tredje desember var dekanene ved de medisinske fakultetene i Norge samlet i Trondheim. Vi var enige i dette – turnustjenesten slik den er i dag bør avvikles.

Dekanene ønsker å sikre hovedmålsettingen med turnustjenesten ”gjennom styrking av klinisk praksis og læring av praktiske ferdigheter i grunnutdanningen samt en bedre strukturert spesialistutdanning inkludert obligatorisk tjeneste i primærhelsetjenesten og akuttmedisin.”

Videre var vi enige om at ”en slik revidert spesialistutdanning vil også i fremtiden sikre at norske leger har en homogen faglig kompetanse med nødvendig bredde, til beste for pasientene og samfunnet. Samtidig vil våre nyutdannede leger få de samme rettigheter og muligheter som sine europeiske kollegaer, og hele utdanningsløpet vil kunne bli betydelig effektivisert.”

Siden både turnustjenesten og spesialistutdanningen for leger nå er under utredning, så åpner det for en omlegging som ivaretar helheten. De medisinske fakultetene har lenge argumentert for å overta ansvaret for spesialistutdanningen. I mange land er dette et ansvar for nettopp utdanningsinstitusjonene.

I nært samarbeid med de regionale helseforetakene og Legeforeningen, har vi tro på at det kan legges til rette for en raskere og bedre spesialistutdanning.

Helsedirektoratet arbeider for tiden med en utredning om turnustjenesten. Det blir spennende å se hva som blir resultatet av utredningen og hva som til slutt bestemmes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kanskje blir resultatet at de nyutdannede legene i framtiden kan søke direkte på en utdanningsstilling for å bli spesialist. Spesialistutdanningen må i så fall videreføre noe av innholdet i dagens turnustjeneste. De medisinske fakultetene er beredt til å bidra til gode løsninger.

Powered by Labrador CMS