Tverrfaglig utdanningsdag

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå er det omtrent et år siden offentliggjøringen av Melding til Stortinget Utdanning for velferd – Samspill i praksis (Meld. St. 13). I stortingsmeldingen skisseres de endringene som er nødvendige innen helse- og velferdstjenestene for å møte fremtidens utfordringer og hva det vil si for utdanningene.

I meldingen står det at «mer av arbeidet vil skje i tverrfaglige team, og det vil være mer samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene» og at tjenestene «trenger medarbeidere med bedre evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av nivåer og sektorer».

De ulike utdanningsinstitusjonene i landet har vært opptatt av hvordan de kan følge opp denne stortingsmeldingen. 18. januar arrangerte vi en tverrfaglig utdanningsdag for 600 studenter fra seks ulike profesjonsutdanninger. Tema var tverrfaglig samhandling og hensikten med dagen var nettopp at studenter fra ulike helseutdanninger skulle oppleve tverrfaglig samarbeid rundt et pasientforløp.

Dagen begynte med at studentene fikk se en video om Sissel på 60 år som fikk et akutt hjerneslag. Videoen viste henne fra at hun fikk slaget hjemme, til hun kom på slagenheten og så videre på rehabiliteringsavdelingen før hun fikk et hjemmebesøk fra hjemmetjenesten og til slutt et møte på NAV-kontoret om veien tilbake til arbeid.

Studentene skulle deretter diskutere filmen og formulere to spørsmål før de møttes i plenum til forelesning om pasientforløp og samhandling. Etter forelesningen skulle studentene stille de spørsmålene de hadde forberedt til et panel med foreleser, representanter fra praksisfeltet og en bruker.

Etterpå var studentene igjen samlet i de tverrfaglige gruppene for å arbeide med egen og andre profesjoners kompetanse. Utgangspunktet var en skriftlig sykehistorie om en pasient med hjerneslag og hennes familie. Gruppearbeidet etter dette skulle ende opp med en fremføring: «Hva er det viktigste budskapet dere vil gi til ansatte i helse- og velferdstjenesten for å lære dem om pasientforløp og samhandling?».

Studentene avsluttet dagen i plenum. Tre grupper ble valgt ut til å presentere fremføringen de hadde forberedt. Deretter fikk studentene se en ny video som viser den virkeligheten hjerneslagpasientene møter i Trondheim i dag med «slagbehandlingskjeden». Dagen ble avrundet med noen tanker om tverrfaglig samhandling.

Vi tok utgangspunkt i et akutt hjerneslag og slagbehandlingskjeden siden dette også er et viktig forskningsområde ved fakultetet vårt. Det er viktig at nye utdanningselementer er best mulig forskningsforankret.

Studentene var svært godt fornøyd med dagen. For oss var den tverrfaglige utdanningsdagen et viktig skritt i arbeidet med å skape nye utdanningsarenaer på tvers av de ulike profesjonsutdanningene. Neste år er målsettingen å øke dette til to dager.

Den tverrfaglige utdanningsdagen ble arrangert med utgangspunkt i samarbeidet rundt Trondheim helseklynge. Trondheim helseklynge er et nettverkssamarbeid hvor både utdanningsinstitusjonene, HIST og NTNU, og ulike andre aktører som SINTEF, St.Olavs Hospital, Trondheim kommune og fylkeskommunen er med.

Jeg er overbevist om at dette bare er starten på nye ulike læringsarenaer som vil bli etablert for helsestudentene våre for at de skal lære å arbeide bedre sammen med andre helseprofesjoner. Det er fortsatt et paradoks at vi forventer et tett og godt samarbeid mellom profesjonene når de kommer ut i yrkeslivet uten at vi i dag gir dem nødvendig kompetanse i utdanningsinstitusjonene for å klare dette. Dette må endres. Kanskje kan opplegget vårt også bli en modell for andre?

Powered by Labrador CMS