Utdanner vi gode nok leger?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag fredag skal jeg overrekke vitnemålet til 106 nye leger som er utdannet her ved NTNU i Trondheim. Jeg føler meg trygg på at de har fått en god utdanning og at de er skikket til å være lege på et sykehus eller legekontor nær deg.

Det er allikevel spennende å høre om du er fornøyd med de legene vi utdanner. Utdanner vi leger som du opplever har den kunnskapen, de ferdigheter og de holdninger som du forventer å finne hos en nyutdannet lege? Er det noe vi vektlegger for lite eller for mye?

Jeg kan jo fortelle deg litt om hvilken undervisning disse nye legene har fått gjennom seks år med studier. Pasienter fikk de treffe allerede etter få uker med utplassering hos allmennleger annen hver uke. Det viktigste var å lære kommunikasjon – kort og godt lære seg hvordan de snakker med pasientene. Dette tok mye plass de to første årene.

Hver uke de første fire årene har de møtt i små grupper på opptil åtte studenter for å lære de medisinske fagene med utgangspunkt i en sykehistorie. Det kalles problem basert læring (PBL). Det var alltid en lærer eller en mer erfaren student til stede. De to første årene konsentrerte de seg mest om å lære hvordan kroppen fungerer under normale forhold.

Fortsatt brukes en PBL-oppgave som jeg laget for noen år siden. Den handler om Gustava Apelfjær (fiktivt navn) som besvimer på et forsamlingslokale i en bygd. Det er en situasjon som mange leger vil oppleve og dermed et godt utgangspunkt for en problembasert oppgave. Gustava Apelfjær hadde en forsnevret hjerteklaff som årsak til besvimelsen.

I PBL-gruppen lærte de seg å evaluere de andre studentene, men også å ta i mot de vurderingene som de andre gjorde av dem. Det er viktig kunnskap når de nå skal ut og samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper til det beste for pasientene.

De neste to årene gikk de gjennom organsystemene på nytt, men denne gangen med fokus på ulike sykdommer og lidelser. Slik utvidet de kunnskapen om kroppen ved å gjenta den samme systematikken som i de to første årene. Spirallæring er en betegnelse på dette.

Nå var de også rundt på de ulike sykehusavdelingene og lærte hvordan pasienter mottas, utredes og behandles. I tillegg var de på ferdighetslaboratorier – gjerne med modeller - for å lære hvordan de skal utføre undersøkelser og prosedyrer. De hadde lært den tekniske håndteringen av utstyr og undersøkelser før de prøvde seg på pasienter som var villige til å stille opp.

Tradisjonelle forelesninger – i blant med pasient til stede – har de hatt i mindre grad enn hva som var vanlig tidligere.

De to siste årene var preget av mye utplassering og praksis. De har vært 16 uker på et lokalsykehus og 6 uker på et allmennlegekontor. Samfunnsmedisin var hovedtema et helt semester. Videre ble et semester brukt til en hovedoppgave. Det var gjerne et forskningsprosjekt. Slik lærte de litt om hvordan vitenskap utføres og hva de bør tenke på ved lesing av vitenskapelige artikler.

Det siste halvåret har de hatt en siste gjennomgang av all den kunnskap de bør kjenne ved studieslutt med kunnskapsoppdatering og repetisjon av studiet, slik at de nå er svært godt forberedt til turnustiden.

Pensum eksisterer ikke lengre. Studentene får læringsmål som forteller om hvilket nivå de skal være på i de ulike stadiene av studiet. Det bidrar til at de lærer seg hvordan de aktivt kan søke nødvendig kunnskap – det er en viktig erfaring både under studiet og etterpå.

Det er ikke bare kunnskap som er viktig, men også ferdigheter og holdninger. Vi vil at studentene våre skal være etisk reflekterte når de møter de vanskelige problemstillingene i helsetjenesten. De skal også kunne de ferdigheter som trengs til for eksempel å undersøke halsen din eller å gjøre en gynekologisk undersøkelse.

Fikk du lyst til å studere medisin? Jeg synes i alle fall at vi har satt sammen et studium som både er spennende og lærerikt. Det synes også studentene våre som har kåret studiet vårt til det beste legestudiet i Norge.

Det er svært spente leger som nå skal ut i turnustjeneste. Noen må riktignok vente på turnusplass og andre velger å gjøre andre ting en periode som forskning. Uansett håper jeg at du blir fornøyd når du møter dem, men også at du bidrar til å lære de opp videre. Du som er pasient sitter med en unik kunnskap om sykdommen din og om hvordan det er å være pasient som vil gi de nyutdannede legene større innsikt i det å være lege.

Vi har ikke utdannet feilfrie og perfekte leger, men vi håper at de har evnen til å lytte, være ydmyke, spørre om hjelp og innrømme begrensningene sine. Samtidig er de kunnskapsrike og har fått en svært god utdanning.

Innholdet i utdanningen utvikler vi kontinuerlig videre, men den kan selvfølgelig bli bedre og jeg vil gjerne høre hva du mener bør endres.
 

Powered by Labrador CMS