Vær beredt!

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Jeg kom aldri så langt at jeg ble speider. Som de fleste andre har jeg likevel fått med meg speiderhilsenen: “Vær beredt – alltid beredt” som innebærer at man er forberedt både mentalt og fysisk på å håndtere de situasjoner som oppstår.

Nylig gjennomførte St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet i fellesskap en beredskapsøvelse. Det nye universitetssykehuset i Trondheim er tett integrert og sykehuset eier 75 prosent av arealet mens NTNU eier resten. Det innebærer at vi både har arealer som ligger side om side, men også arealer som eies sammen.

Det ble tidlig klart for oss at dette i tillegg til mange muligheter også gir nye utfordringer. For eksempel hadde de to organisasjonene ulike planer ved en eventuell brann. Det sier seg selv at dette måtte vi gjøre noe med. I dag er det St. Olavs Hospital sine planer vi følger ved en eventuell brann.

Tilsvarende har vi arbeidet oss gjennom hele HMS- området, og utarbeidet og undertegnet samordningsavtaler mellom klinikkene på sykehuset og instituttene på fakultetet for all aktivitet som skjer i fellesskap. Det høres kanskje enkelt ut, men det har krevd både tid og tålmodighet. Det positive er at det bidrar til bedre kommunikasjon mellom enhetene.

Ved en større hendelse på sykehuset så er det St. Olavs Hospital sin beredskapsledelse som har hovedansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak. Dekan på Det medisinske fakultet tiltrer sykehusets beredskapsledelse.

Beredskapsøvelsen vi gjennomførte var en papirøvelse med brann og eksplosjon i et av byggene. Nødetatene med brann og politi deltok i tillegg til representanter fra kommunale myndigheter.

Det ble tydelig for oss som deltok at det ikke nytter å begynne med akademiske diskusjoner når en krisesituasjon oppstår. Da må vi vite hvilke aktiviteter som for eksempel er i laboratoriene våre og ha opplysningene lett tilgjengelig for dem som må ha svarene umiddelbart.

Det ble også klart at et integrert universitetssykehus har utrolig mange ulike aktiviteter som skjer samtidig. Som konferanser og forelesninger, smågruppeundervisning og lesesalsaktiviteter, pasientbehandling og utredninger, laboratorieforsøk og kontorarbeid, besøk av pårørende og gjester, og all annen aktivitet og tilstedeværelse som kan skje på en hvilken som helst dag. Det nye universitetssykehuset vårt, St. Olavs Hospital, er både en bydel og en integrert del av byen.

Jeg tror at alle som var med på beredskapsøvelsen innså behovet for at vi må gjennomføre slike øvelser for å være forberedt. Det gir et helt annet forhold til rutiner når vi må teste dem ut i praksis. Vi fant også områder hvor vi bør endre rutiner, og det kommer nok fram i evalueringen av øvelsen.

Slik innser vi at den gamle speiderhilsen også har gyldighet for oss: Vær beredt - alltid beredt.

Powered by Labrador CMS