Visjon 2030 – en innovasjonsdugnad!

I HelseOmsorg21 ble det etterlyst et tettere samarbeid mellom departementene for å fremme global helse. Derfor var det svært positivt at utenriksministeren, kunnskapsministeren og helseministeren hadde en felles kronikk i september 2014 med tittelen: «Innovasjonsdugnad for helse og utdanning».

Utgangspunktet for kronikken var de nye globale bærekraftmålene fram mot 2030 som FNs Generalforsamling skal vedta i 2015. Regjeringen har derfor initiert «Visjon 2030» som en felles dugnad med norske fagmiljøer for å nå nye globale mål for helse og utdanning.

Det er ikke vanskelig å være enig i at god helse og utdanning er avgjørende både for den enkelte innbygger og for å skape bærekraftige samfunn. De nye bærekraftmålene skal være konkrete og realistiske. Bærekraftmålene vil være viktig for hvordan vi bruker bistandsmidlene fremover.

Derfor har Regjeringen invitert norske miljøer til å presentere gode løsninger på disse to områdene og inviterer til «Visjon 2030»-konferanse i Trondheim 2.-3. mars. Det var i høst mulig å sende inn bidrag til konferansen, og i alt 116 forslag ble mottatt. Representanter fra Norad, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har valgt ut de bidragene som ble vurdert til å være best, og de vil bli presentert på konferansen.

Denne konferansen blir en viktig arena for innspill til de norske forhandlingene i FN om nye bærekraftmål, men også en viktig arena for norske kunnskapsmiljøer som ønsker å spille en større rolle for å sikre god helse og utdanning globalt.

På konferansen skal blant annet direktør for National Cancer Institute Harold Eliot Varmus (Nobelprisen i fysiologi eller medisin 1989) snakke om «Cancer research and control in a globalizing world» og professor Muhammad H. Zaman fra Boston University/NTNU snakke om «Global Health Innovation: From ideas to impact».

Det skal være bredt sammensatte samtalepaneler som «En bærekraftig globalisert verden og rollen til norske teknologibedrifter», «Hvordan kan vi oppskalere løsninger for måloppnåelse på helse og utdanning?» og «Forskning og innovasjon innen helse og utdanning som grunnlag for en bærekraftig utvikling». I tillegg er det arbeidsgrupper i forkant av konferansen og andre møtepunkt.

I forbindelse med konferansen er det også en innovasjonskonkurranse for studenter hvor vinneren blir annonsert og presentert i Trondheim 3. mars. Konkurransen går ut på å lage et visuelt konsept («mockup») for en smarttelefon-app for utdanning av unge jenter. Appen må være anvendbar både i lavinntektsland og i Norge. Hensikten med appen er å bidra til økt kunnskap om jenters rett til å bestemme over kroppen sin, når og om de vil ha barn og med hvem etter eget ønske. Appen skal også gi informasjon om blant annet helsetjenesten. Studentene må arbeide i team på tre eller fire personer og vinnerne får delta på Finansiering for utviklingskonferansen i Addis Abeba til sommeren. Jeg håper at mange studenter tar denne spennende utfordringen.

Konferansen i Trondheim blir en viktig begivenhet for departementenes felles ønske om å sette søkelyset på globale mål for helse og utdanning. Derfor håper jeg på stor deltakelse fra kunnskapsmiljøer fra hele landet.

For NTNU som har Kunnskap for en bedre verden som visjon, er initiativet fra Regjeringen både ønsket og viktig. I samarbeid med andre universitet, instituttsektoren og næringslivet, utvikler vi løsninger som også er av stor interesse for fattige land. I tillegg har vi studenter og ansatte som vil bidra med løsninger som er tilpasset en annen virkelighet og infrastruktur enn den vi opplever i eget land.

Kanskje får jeg også muligheten på konferansen til å diskutere forslaget i HelseOmsorg21 om å etablere Norwegian Global Health Institute. Uansett er konferansen verdt en Trondheimstur. Du kommer vel?

Powered by Labrador CMS