www.velgparti.no

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Som senior på high school husker jeg at jeg fikk et fire siders skjema, hvor jeg skulle ta stilling til ulike utsagn. Hvis jeg sendte inn skjemaet, kunne jeg få en oversikt over yrker som kunne passe for meg. Hensikten var å hjelpe meg til å velge rett utdanning. Heldigvis så sendte jeg ikke inn skjemaet – kanskje hadde jeg valgt en annen karriere.

I disse dager kan du få hjelp av avisene til å finne det partiet du bør stemme på. Konseptet ligner litt på skjemaet som skulle hjelpe meg til rett utdanning.

I Aftenpostens valgomat skal du ta stilling til 29 utsagn og uttrykke grad av enighet og om hvor viktig saken er for deg. Jeg har flere ganger skrevet om det manglende engasjementet for høyere utdanning og forskning i norsk samfunnsliv. Det er derfor spennende å se på hvilke politiske saker som brukes når du skal få råd om partivalg.

Dette er saker som avisene oppfatter som viktige for velgerne. Av de 29 utsagnene som Aftenposten bruker er det ingen som omhandler høyere utdanning eller forskning. Det viser at vi ikke har lyktes med å sette det som er viktigst for landets framtid på den politiske agendaen.

Skole er derimot svært godt representert – om det skal innføres karakterer også i barneskolen, om skoledagen bør utvides til heldagsskole, om alle femåringer bør delta i et pedagogisk førskoletilbud, om resultatene fra nasjonale prøver bør offentliggjøres og om det bør bli lettere å starte private skoler i Norge.

Det er vanskelig å tenke seg at en endret politikk i disse spørsmålene, vil være av stor betydning for at vi skal lykkes i framtiden som kunnskapsnasjon.

For å være sikker på at Aftenposten ikke er et unntak, så sjekket jeg også valgtesten i VG. Her var det 34 spørsmål som jeg skulle svare på. Igjen var høyere utdanning og forskning fraværende.

Nå kan selvfølgelig svaret være at alle de politiske partiene i Norge er like opptatt av høyere utdanning og forskning. Det spiller kort og godt ingen rolle hvilket parti du stemmer på hvis disse sakene er viktige for deg. Svaret er nok heller at partiene antar at de verken taper eller vinner velgere ved å profilere høyere utdanning og forskning.

Det finnes selvfølgelig mange andre viktige politiske saker som vi bør være opptatt av. Poenget mitt er at ett viktig saksfelt taper i kampen om oppmerksomhet og prioritering. Høyere utdanning og forskning er naturligvis omtalt i partiprogrammene og du kan godt lese hva de skriver om temaet i Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, SV, FRP eller Kristelig Folkeparti.

Ved en rask gjennomlesing kommer det fram klare forskjeller. Kanskje bør universitetene lage en valgomat som omtaler høyere utdanning og forskning ved neste stortingsvalg? Det ligger et stort ansvar på universitets- og høyskolesektoren for at opinionen skal se viktigheten av disse temaene. Særlig bør trykket ligge på forskning.

Vi bør lære av det som skjer i USA. President Obama prioriterer nå høyere utdanning og forskning til tross for finanskrisen og en langt vanskeligere økonomi enn hva vi har her i Norge – for ham gjelder det USAs framtid som nasjon.

Nå lurer du kanskje på om jeg fikk et klart råd om hvem jeg bør stemme på ved valget etter å ha svart på ulike valgtester. Jeg gjennomførte Aftenpostens valgomat to ganger med dagers mellomrom og klarte å ende opp med to ulike partipreferanser. Jeg tror ikke slike tester vil avgjøre hvem jeg stemmer på ved valget, men det bidrar i alle fall til refleksjon.

Tittelen på dette blogginnlegget er en ikke-eksisterende webadresse. Kanskje burde noen etablere en slik side som var mer utfyllende enn bare et lite utvalg av saker som du finner i avisenes valgtester.

Ha et kunnskapsbasert godt valg.
 

Powered by Labrador CMS