Abelprisfeiring på Realfagsbiblioteket 2015

Foto: Karoline Moe
Foto: Karoline Moe

Årets Abelpris ble tildelt matematikerne John Forbes Nash, Jr. og Louis Nirenberg. Gjennom foredrag, filmvisning og frokost noen intense dager i mai markerte vi de to genienes bedrifter innen partielle differensiallikninger og differensialgeometri.

Tekst og foto: Karoline Moe

Two Beautiful Minds

Førsteamanuensis Arne B. Sletsjøe fra Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo ga oss i foredraget Two Beautiful Minds et innblikk i matematikken og oppdagelsene til prisvinnerne Nash og Nirenberg 12.mai. Han satte deres oppdagelser inn i en historisk og praktisk kontekst med morsomme eksempler fra hverdagen.

Foto: Karoline Moe
Foto: Karoline Moe

Sletsjøe fortalte at Nash sine oppdagelser hadde sine historiske røtter i matematikken til Carl Friedrich Gauss og Bernhard Riemann, og i sin enkleste form handler resultatene om hvordan man kan legge flater inn i rom på en måte som gjør at avstander bevares. Som eksempel viste Sletsjøe den flate torusen; et kvadrat i et plan - der motstående kanter identifiseres som like. Den flate torusen kan foldes rundt til en torus, en smultringform, men da er den flate torusen strukket - slik at avstander ikke er bevart! Nash sitt resultat sikrer at det er mulig å folde den flate torusen riktig, og Sletsjøe beskrev den som ganske lik en støvsugerslange.

 

Nirenberg sine bidrag til matematikken er først og fremst innen en spesiell type partielle differensiallikninger, de elliptiske, fortalte Sletsjøe.  Elliptiske partielle differensiallikninger oppstår blant annet når man ønsker å løse bestemte geometriske problemer, og Nirenberg sine resultater har hatt svært stor betydning innen både partielle differensiallikninger og geometri. 

Foto: Karoline Moe
Foto: Karoline Moe

A Beautiful Mind

I etterkant av foredraget til Sletsjøe ble det servert torusformede cronuts før filmen om Nash ble vist på storskjerm i foajeen i Realfagsbiblioteket. Filmen A Beautiful Mind er et rørende portrett av geniet som strever med psykisk sykdom. Har du ikke sett filmen, kan du låne den på Realfagsbiblioteket.

 

Foto: Karoline Moe
Foto: Karoline Moe

Utdeling, frokost og forelesninger

Uke 21 er Abeluke i Oslo. Hele uken er spekket med arrangementer i forbindelse med Abelprisen. Høydepunktene er utdelingen i Universitetets Aula tirsdagen og forelesninger på Blindern onsdagen. I år delte Hans Majestet Kong Harald ut Abelprisen til Nash og Nirenberg under Munchs berømte sol. Både Nash og Nirenberg holdt imponerende takketaler, der matematikkmiljøene ble beskrevet som familier. Under utdelingen ble det vist to flotte kortfilmer om prisvinnerne, og vi anbefaler å ta en titt på dem: http://www.abelprisen.no/artikkel/vis.html?tid=63683.

I år ble det arrangert Abelfrokost på Realfagsbiblioteket før Abelforelesningene. En av foredragsholderne, Camillo De Lellis, møtte studentene og viste frem en 3D-printet modell av en flat torus. På denne modellen var det tydelig hvorfor Arne B. Sletsjøe hadde beskrevet den som en støvsugerslange; her var det nemlig uendelig mange støvsugerslanger på støvsugerslanger i buktninger som altså gjør at man kan se den flate torusen i 3D, samtidig som at avstander mellom punkter bevares.

Abelforelesningene var i år veldig spesielle. De to prisvinnerne holdt hvert sitt innlegg foran et fullspekket Auditorium 1 i Georg Sverdrups hus. Nash snakket om sitt møte med Einstein og sine arbeider i forbindelse med relativitetsteorien, og for utenforstående var forelesningen hans relativt usammenhengende, med gjentatte avbrytelser på grunn av Nash sine problemer med å håndtere teknikken. Det skulle vise seg å være en historisk begivenhet. Nirenberg på sin side underholdt publikum med lunefulle spøker om matematikklivet og matematikere blandet med dyptgående matematikkresultater. Camillo De Lellis og Tristan Riviere holdt to gode hyllestforelesninger om hver sin prisvinner. Den populærvitenskapelige forelesningen som avsluttet forelesningsrekken var ekstra spesiell i år fordi den handlet om såpebobler. Frank Morgan underholdt med å vise frem minimale flater og matematikken i strukturer av såpebobler. Spesielt trikset med å få en såpeboble inni en annen vakte stor begeistring hos publikum. 

En tragisk slutt

John Nash Jr. Foto: Karoline Moe
John Nash Jr. Foto: Karoline Moe

Årets feiring av Abelprisen fikk en brå slutt da nyhetene om at Nash og hans kone Alicia ikke kom vel hjem etter turen til Norge. Taxien de satt i på vei hjem fra flyplassen var involvert i en tragisk ulykke, og både John og Alicia Nash omkom. Vi på Realfagsbiblioteket kondolerer og slutter oss til ordene fra Det Norske Videnskaps-Akademi.

Powered by Labrador CMS