Livsvitenskap i lunsjen: Antibiotikaresistens – hvor står vi nå?

I anledning Antibiotic Awareness Week (16-22 november) belyste fire forskere temaet antibiotikaresistens ved å se på utfordringer og løsninger her hos oss på Realfagsbiblioteket fredag 20. november. Arrangementet var et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket, Folkehelseinstituttet og UiO:Livsvitenskap.

Bilde: UiO:Livsvitenskap
Bilde: UiO:Livsvitenskap

 Foto: Svein Stølen
Foto: Svein Stølen

I over 70 år har vi hatt tilgang til antibiotika. Takket være antibiotika trenger vi ikke lenger være redde for bakterielle infeksjoner i sår, bakteriell lungebetennelse eller blodforgiftning. Dette har lagt grunnen for hele vårt moderne helsevesen, fra utskifting av ledd til organtransplantasjon og kreftbehandling. Uten tilgang på antibiotika ville det også vært altfor risikabelt å bruke cellegift og slå ut immunforsvaret vårt.

Men bakteriene har begynt å slå tilbake, og mange er blitt motstandsdyktig, resistente, mot en eller flere av de antibiotikaene vi har tilgang på. Vi står foran en verden der vi ikke lenger kan være sikre på at bakterielle infeksjoner ikke får alvorlige konsekvenser.

Overforbruk av antibiotika driver bakteriene til å bli resistente. Samtidig sprer bakteriene resistensen mellom seg, og vår levemåte med reising og varetransport sprer bakteriene over hele jordkloden. På den måten blir problemet globalt. For å sikre en bærekraftig verden der de neste generasjonene har samme tilgang til vårt moderne helsevesen må vi redusere bruken, hindre spredning og finne nye antibiotika.

Kjersti Sturød Foto: Live Kvale
Kjersti Sturød Foto: Live Kvale

De fire forskerne var overlege Didrik Frimann Vestrheim fra Folkehelseinstiuttet, stipendiat Kjersti Sturød fra institutt for oral biologi, seniorforsker og professor Hege Blix Salvesen som er virksom ved Folkehelseinstiuttet og Farmasøytisk institutt og professor Pål Rongved fra Farmasøytisk institutt.

Didrik var først ut og snakket om "Antibiotikaresistens – hvor omfattende er problemet?". Kjersti fortalte oss om "Bakteriene - Fungerer normalflora som reservoar for antimikrobiell resistens?".  Hege viste oss mer om "Antibiotikabruk – hvem bruker mest i Norge?". Sist ut var Pål som snakket om "ZinChel - en ny teknologi mot resistente bakterier". Mikrobiolog Jessica Lönn-Stensrud fra Realfagsbiblioteket var konferansier.

Her kan du se foredragene.

Seminaret var det første av i serien Livsvitenskap i lunsjen. I denne anledning så snakket prodekan for forskning på MN-fakultet Svein Stølen kort om satsningen UiO:Livsvitenskap der han sitter som styreleder. Seminarserien er tenkt å gi deg et innblikk i hva livsvitenskap er og hvilke problemstillinger UiO og samarbeidspartnere jobber med innen livsvitenskap. På seminariene vil du møte både etablerte toppforskere og unge talenter som gjennom mange ulike tilnærminger jobber for å løse og belyse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Seminarene er et samarbeid mellom fakulteter og institutter, Studentparlamentet, Realfagsbiblioteket og UiO:Livsvitenskap.

Powered by Labrador CMS