Naturbasert reiseliv - en stadig viktigere del av bioøkonomien

Peter Fredman (Foto: Håkon Sparre)
Peter Fredman (Foto: Håkon Sparre)

Peter Fredman, professor NMBU
https://www.nmbu.no/ans/peter.fredman

Reiselivet er i vekst. Med unike naturresurser og godt kunnskapsgrunnlag har Norge mulighet til å ta en ledende posisjon innen naturbasert reiseliv. Men ikke i antall turister. Fokus må være på opplevelser, verdiskaping og bærekraft. Da kan det naturbaserte reiselivet bli en del i det grønne skiftet.

I begynnelsen av sommeren besøkte jeg Sveriges svar på Arendalsuken, Almedalsveckan på Gotland. Her konkurrerer i løpet av noen dager over 4000 foredrag og seminarer om oppmerksomheten. Ett av dem handlet om grønn vekst og hadde tittelen ”Norge – Sveriges viktigste naboland”. Den norske omstillingen til bioøkonomi ble beskrevet med begrep som fornybare råvarer og produkter. Det ble imidlertid ikke sagt ett ord om hvilken rolle naturbaserte opplevelser og tjenester kan spille i framtidens bioøkonomi.

Naturen som trekkplaster

Reiselivet vokser i Norge, i Sverige – ja over hele verden. 2016 ble et rekordår for norsk reiselivsnæring, og mye tyder på at 2017 blir enda bedre. Veksten er i høy grad et resultat av økt internasjonal etterspørsel. Siden 2010 har antallet utenlandske besøkende til Norge økt mer enn den gjennomsnittlige veksten i reiselivet internasjonalt. I et globalt perspektiv er Norge, som Sverige og de øvrige nordiske landene, reisemål der naturen er en sentral attraksjon. Det finnes flere eksempler på at stadig flere vil oppleve Norge gjennom aktiviteter i naturen. Til Trolltunga har for eksempel antallet besøkende økt fra om lag 20.000 i 2013 til rundt 100.000 i fjor. 19. juli i år ble det satt ny rekord i antall passeringer i Gryteskaret på vei til Trolltunga med 1.839 personer. Denne veksten skaper store muligheter, men byr også på utfordringer.

Kano og kajakk er blant de vanligste norske naturbaserte aktivitetene. (Foto: CH-VisitNorway)
Kano og kajakk er blant de vanligste norske naturbaserte aktivitetene. (Foto: CH-VisitNorway)

Turutstyr og guiding

Sosiale medier spiller en stadig større rolle for reiselivet. En trend er at folk oppsøker steder hvor de ikke har vært før og omgivelser som de ikke kjenner. Mange kjøper seg opplevelse og sikkerhet og vi ser at verdiskapingen øker som følge av økt etterspørsel etter utstyr og guider.

En stadig større del av jordens befolkning vokser opp i byer og tettbygde strøk. Det øker ønsket om å komme seg ut å bruke naturen gjennom tilrettelagte og organiserte turer – noe som gir muligheter for å skape økonomiske verdier.

Flere tusen norske reiselivsbedrifter

Da antallet naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge og Sverige for noen år siden ble kartlagt, var resultatet omtrent likt: Om lag 3.000 bedrifter i begge land. Men ettersom Sveriges befolkning er omtrent det dobbelte av Norges, betyr det at det naturbaserte reiselivet har en betydelig sterkere posisjon i Norge.

Resultatet fra forskningen viser også at 60 prosent av de norske bedriftene er i oppstart- eller vekstfase, mot 45 prosent i Sverige. Fotturer, fiske, sykling og aktiviteter i ferskvann (som kano og kajakk) er de vanligste norske naturbaserte aktivitetene. Og har du prøvd noen av disse, forstår du lett hvor viktig naturen er for en god opplevelse i form av flotte fjell, attraktive skoger og fisk i sjøen. Vi vet også hvor viktig det kan være at naturen er tilrettelagt i form av løyper, stier, hytter, veiledning og kunnskap i form av guider.

Opplevelse og bærekraft framfor antall turister

Hva er så egentlig naturbasert reiseliv? Jo, et opphold i naturområder utenfor de omgivelsene som vi mennesker ferdes i til daglig. Her kan så den naturbaserte reiselivsnæringen tilby tjenester og produkter som vi som besøkende etterspør. Når regjeringen har valgt å satse på reiselivet, så skyldes det  de naturgitte fordelene som Norge har, potensialet for videre verdiskaping og reiselivsnæringens store betydning for distriktene. Dermed har Norge gode muligheter til å ta en ledende posisjon innen naturbasert reiseliv, regionalt og globalt. Med ledende mener jeg ikke antall turister. Det er sannsynligvis en faktor som ikke bør maksimeres. Mitt budskap er at vi i stedet må vi være opptatt av opplevelsene, verdiskapingen og bærekraft. Klarer vi det, kan det naturbaserte reiselivet bli en del av det grønne skiftet!

Norsk reiseliv er i kraftig vekst og naturen, som her fra Hornøya, er en viktig attraksjon. (Foto: Øystein Aas)
Norsk reiseliv er i kraftig vekst og naturen, som her fra Hornøya, er en viktig attraksjon. (Foto: Øystein Aas)

Et kunnskapsbasert reiseliv

Verdiskaping kommer imidlertid ikke av seg selv. Det naturbaserte reiselivet er i rask endring, som følge av blant annet globaliseringstrender og teknologisk utvikling. Hvis det naturbaserte reiselivet skal ta en framtredende posisjon innen bioøkonomien, så må vi ha mer kunnskap i bunn. Dette er kjernen i forskningsprosjektet BIOTOUR som jeg leder. Her er 20 forskere fra fem ulike land i full gang med å samle kunnskap for å videreutvikle det naturbaserte reiselivet. Gjennom blant annet denne bloggen vil jeg og forskerkollegaene mine framover gi noen smakebiter av hva vi jobber med:

  • Hvilke naturressurser vi har til rådighet og hva de kan tåle av belastning?
  • Hva vil turistene ha? Da er det mulig å tilpasse tilbud etter ulike grupper sine ønsker og behov.
  • Hvordan sørge for at de lokalsamfunnene som tar imot turistene blir et godt sted å være, både for fastboende og besøkende? Hvordan kan ressurser, etterspørsel og ledelse danne grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk?

I ukene og månedene som kommer vil du derfor kunne lese om blant annet reiselivstrender, ferieopplevelser, bærekraft, markedsundersøkelser og hvordan reiselivet kan være en viktig faktor i utviklingen av et sted. Det er bare å glede seg!

Reiselivet – en viktig del av bioøkonomien

Da Norges forskningsråd bevilget forskningsmidler til BIOTOUR, viste de også at reiselivet er en del av bioøkonomien. Internasjonalt er BIOTOUR et unikt forskningsprosjekt med en helhetlig og integrert tilnærming til det naturbaserte reiselivet. Det er utfordrende, men gir noe av den kunnskapen som trengs for at Norge skal kunne ta en ledende posisjon innen det grønne skiftet.

Hvis grønn vekst kun skal handle om fornybare råvarer og produkter, så overser vi de enorme mulighetene som det naturbaserte reiselivet i Norge kan gi. Men da må ikke maks antall turister være målet. Nei, i stedet må vi satse på gode opplevelser, verdiskaping som er positiv både for besøkende og fastboende og ikke minst: at reiselivet ikke ødelegger det som er en hovedgrunn til at stadig flere turister velger Norge: Naturen.

(Forsidefoto: Bård Basberg/Loen Skylift)

Powered by Labrador CMS