Arkiv: Ukas fugl-bloggen

Blogginnlegg fra 2015. Hans Petter Kristoffersen, da NIBIO og Thor Østbye, da fotograf.

Taksvale

Ukas fugl er en kjent og kjær sommergjest hos oss. Taksvalen (Delichon urbicum) overvintrer i Afrika og kommer til oss i mai. Den hekker over det meste av landet, men er absolutt mest vanlig i Sør-Norge. Den mangler i kystområdene i de nordligste fylkene.

Taksvalen er en typisk kolonihekker, og har kanskje sett rekker med taksvalereir oppunder takskjegg på hus og låver?

Der bygger låvesvalen sitt reir kitta sammen av leire og vann. Jeg har også sett at taksvaler kan bygge reir på ferger som går i faste ruter fram og tilbake over en fjord.

I motsetning til seilerne, som er ei egen gruppe fugler, har svalene fortsatt føtter de kan stå og sitte på.  Foto: Thor Østbye
I motsetning til seilerne, som er ei egen gruppe fugler, har svalene fortsatt føtter de kan stå og sitte på. Foto: Thor Østbye

Taksvalen er en art som har vendt seg til å leve sammen med mennesket, og mennesket ser på svalene som en nyttefugl som tar mye insekter. Som mennesker har vi jo en egen evne til å karakterisere andre arter etter som de er til nytte eller til «skade» for oss.

Som de fleste svalearter tilbringer også taksvala en stor del av livet på vingene. De har utvikla seg og tilpassa seg et liv i lufta, og er svært gode flygere. De kan til og med fly mens de sover.

Men, i motsetning til seilerne, som er ei egen gruppe fugler, og som har dratt den tilpasninga enda lenger, har fortsatt svalene føtter de kan stå og sitte på. Hos tårnseiler, for eksempel, brukes ikke føttene til annet enn å klamre seg fast med.

Taksvalen er en typisk kolonihekker og bygger rekker med reir kitta sammen av leire og vann oppunder takskjegg på hus og låver. Foto: Thor Østbye
Taksvalen er en typisk kolonihekker og bygger rekker med reir kitta sammen av leire og vann oppunder takskjegg på hus og låver. Foto: Thor Østbye

Svalene tilhører svalefamilien som i alt har 82 arter. I Norge hekker de tre svaleartene låvesvale, sandsvale og taksvale.

Powered by Labrador CMS