Rudi Cayers foran dekoren i salongen, som viser mikroalger fotografert i mikroskop. (Foto: Inger Lise Næss)
Rudi Cayers foran dekoren i salongen, som viser mikroalger fotografert i mikroskop. (Foto: Inger Lise Næss)

Utsmykking av forskningsskipet «Kronprins Haakon»

Våren 2017 ble jeg spurt om å være med som produsent og grafisk designer på utsmykkingsprosjektet for Norges nye isgående forskningsfartøy. Jeg takket ja, og det ble dannet en komité med Torny Aarbakke fra Havforskningsinstituttet, Ann Kristin Balto fra Norsk Polarinstitutt og Marit Anne Hauan og undertegnede fra UiT Norges arktiske universitet. De tre institusjonene er henholdsvis driver, eier og største bruker av forskningsskipet.

Konsept

Siden Tromsø er båtens hjemmehavn skulle dette gjenspeiles i interiøret, i tillegg til at historien og aktiviteten til de tre institusjonene skulle fremheves. Vi hadde tilgang til et rikt materiale gjennom Polarinstituttets bildearkiv med over 50 000 historiske og nyere bilder, og universitetets bibliotek med historiske kart og plansjer. Kartverket i Stavanger leverte flotte undervannsbilder til prosjektet.

På et så stort skip er det viktig at det er enkelt å orientere seg og finne ut hvilket dekk man befinner seg på. Dermed ble konseptet at vi ga hvert dekk et tema fra naturen:

dekk 7: Himmelen: Nordlys, stjerner, universet

dekk 6: I luften: Fugleliv

dekk 5: På land: Arktiske landdyr

dekk 4: På isen: Pingviner og seler

dekk 3: Under vann: Fisk, skalldyr og undervannsflora

(Foto: Inger Lise Næss)
(Foto: Inger Lise Næss)

Resultat

Alle lugarer har fått et bilde av en art avhengig av dekket den befinner seg på: “jeg bor på sjøstjerne-lugaren, jeg bor på havhest”. Hvert dekk har fått et tall som illustrerer temaet på det aktuelle dekket, i tillegg til et ikon som viser om man befinner seg forut, i midten eller akter i båten.

Vi brukte ekstra tid på utsmykkingen av dekk 5 som inneholder mange fellesområder. Mellom messa og salongen installerte vi store transparente folier med bilder av mikroalger. Dette gir privatliv i salongen uten å stenge helt av fra messa, samtidig fanger foliene dagslyset veldig fint og fungerer på den måten som ekstra belysning.

Messa fikk også store folier med sitater og matbilder, dikt og illustrasjoner av matemballasje fra gamle dager. I korridoren installerte vi en tidslinje med Norges polarhistorie fra 1600-tallet opp til moderne tid.

Sist, men ikke minst malte vi et isbjørnansikt på skroget på babord side, samt på hangardøra på helikopterdekket.

Resultatet har blitt tatt godt imot og mannskapet er stolte og fornøyde. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra forskere som har brukt skipet. Vel blåst!

Isbjørnportrettet på hangardekket. (Foto: Inger Lise Næss)
Isbjørnportrettet på hangardekket. (Foto: Inger Lise Næss)

Endret 25.09.2018: La til navn på medlemmer i utsmykningskomitéen.

Powered by Labrador CMS