(Foto: Viltkameraet i Narvik)
(Foto: Viltkameraet i Narvik)

Gaupe tar rev i Narvik

Et blinkskudd med et av våre viltkamera i Narvik i Nordland

Publisert

Selv om rødreven har få naturlige fiender, blir den drept, og noen ganger spist av større rovdyr som gaupe. For gaupa er rødreven både mat og en brysom konkurrent. I hvilken grad gaupa utnytter rødreven som mat varierer med hvor du er i Skandinavia.

Viltkameraet i Narvik er et av flere hundre viltkamera satt ut av forskningsprosjektet SCANDCAM. Prosjektet utvikler verktøy for overvåking av pattedyr i skogen. Dette er viktig for å forstå effektene på pattedyrsamfunnet av endret klima og økt menneskelig påvirkning på landskapet.

Arbeidet med viltkameraene i felten skjer gjennom en stor dugnadsinnsats fra lokale krefter.