(Foto: Viltkameraet i Narvik)
(Foto: Viltkameraet i Narvik)

Gaupe tar rev i Narvik

Et blinkskudd med et av våre viltkamera i Narvik i Nordland

Selv om rødreven har få naturlige fiender, blir den drept, og noen ganger spist av større rovdyr som gaupe. For gaupa er rødreven både mat og en brysom konkurrent. I hvilken grad gaupa utnytter rødreven som mat varierer med hvor du er i Skandinavia.

Viltkameraet i Narvik er et av flere hundre viltkamera satt ut av forskningsprosjektet SCANDCAM. Prosjektet utvikler verktøy for overvåking av pattedyr i skogen. Dette er viktig for å forstå effektene på pattedyrsamfunnet av endret klima og økt menneskelig påvirkning på landskapet.

Arbeidet med viltkameraene i felten skjer gjennom en stor dugnadsinnsats fra lokale krefter.

Powered by Labrador CMS