(Foto: Kongeørnprosjektet på Fosen/NINA)
(Foto: Kongeørnprosjektet på Fosen/NINA)

Hvem vinner når en kongeørn og en havørn vil spise fra samme matfatet?

Kongeørn og havørn spiser gjerne åtsler, men hvem dominerer når begge fuglene vil spise fra samme matfatet? Se hvordan det går i denne bildeserien fra Kongeørnprosjektet på Fosen.

Publisert

Bildene nedenfor ble tatt 13. oktober 2018 på Fosen, og ørnene koser seg med elgvom fra elgjakta.

Prosjektet «Kongeørn som skadevolder på lam på Fosenhalvøya» øker kunnskapen om rollen kongeørn og havørn har på tap av lam på utmarksbeite. Prosjektet består av flere deler, blant annet kartlegging av bestandene, merking av kongeørn og havørn med GPS-sendere og dokumentasjon av dødsårsakene hos lam på utmarksbeite.

Forskningen er finansiert av Miljødirektoratet, og er et samarbeid mellom NINA, NIBIO, NMBU, UiO, Veterinærinstituttet, og UiAberdeen.

Kontaktperson Jennifer Stien Telefon: 975 95 585 E-post: [email protected]