Bilde 1: Radiomerket lirypehøne tar en pause i rugingen og speider utover landskapet fra en fjellside i Lierne. Foto NINA
Bilde 1: Radiomerket lirypehøne tar en pause i rugingen og speider utover landskapet fra en fjellside i Lierne. Foto NINA

Radiomerket lirypehøne gir oss viktig kunnskap

Forskningsprosjektet «Lirypas økologi i et skiftende klima» samler ny kunnskap om hvordan lirypa påvirkes av endringer i klima

Publisert

Vi har de seinere årene jobbet med flere forskningsprosjekt på rype i Lierne i Trøndelag sammen med Nord universitet og det lokale kompetansemiljøet Naturporten.

Bildet viser samme lirypehøne som over. Det har gått et par uker og kyllingene er nå klekket. Den nye familien drar raskt bort fra reiret. Høna på bildene har vært med oss i flere år og fikk kyllinger både i 2017 og 2018. Foto NINA
Bildet viser samme lirypehøne som over. Det har gått et par uker og kyllingene er nå klekket. Den nye familien drar raskt bort fra reiret. Høna på bildene har vært med oss i flere år og fikk kyllinger både i 2017 og 2018. Foto NINA

En metode er å radiomerke liryper for på den måten kunne dokumentere overlevelse, dødsårsaker og hekkesuksess. Kunnskapen gjør oss i stand til å kunne forutsi fremtidig bestandsstørrelse og utbredelse av lirype. Dette er viktig for å kunne gi kunnskapsbaserte råd om bærekraftig forvaltning av lirypa i årene som kommer.

Kontakt Lasse Frost Eriksen og Erlend B Nilsen hvis du har spørsmål om prosjektet.