Verdens største bestand av Elds hjort funnet i Shwesettaw viltreservat i Myanmar

Mange hjorteviltarter i Sørøst-Asia er sterkt truet, og det er viktig å utvikle metoder som kan overvåke bestander på en tilstrekkelig god måte. I en ny artikkel viser forskere fra Norge (NINA, NTNU og NMBU) og Myanmar hvordan nye statistiske verktøy kan benyttes til å beregne størrelsen på en bestanden av hjorteviltarten Elds hjort i Myanmar. Det er svært gode nyheter at det er betydelig flere Elds hjort i Shwesettaw viltreservat i Myanmar enn det som tidligere var kjent.

Publisert

Hjorteviltarten Elds hjort (Panolia eldii) er en av hjorteviltartene som er sterkt truet globalt. Inntil nå har beregninger antydet at det kun finnes så få som 2000 igjen av arten, fordelt på India, Myanmar, Laos, Vietnam og Kina. Det er derfor svært gode nyheter at det er ca. 1500 Eld’s deer i Shwesettaw viltreservat, noe som gjør dette til verdens største bestand av arten.

Beregningene er basert på på undersøkelser med bruk av viltkamera og linjetransekter og bruk av nye statistiske verktøy. Les hele studien her.

Kontaktperson John Linnell og Erlend B. Nilsen, NINA.