Blogg famforsk

FamForsk – En blogg om forskning på familieterapi

Familieterapi er et «paraplybegrep» for en lang rekke ulike terapeutiske retninger, som har til felles å fokusere på fellesskap, relasjoner og hvilken betydning det har for hvordan vi forstår oss selv, de «viktige andre» og verden mer generelt.

Denne bloggen vil presentere relevant forskning om familieterapi og relaterte tema i en kortfattet form og i ett lettforståelig språk. Målet for bloggen er i den anledning å spre kunnskap som kan bidra til å heve familieterapeuters kompetanse, i tråd med samfunnets stadig økende krav om å dokumentere det empiriske grunnlaget for tilbudet som gis.

Bloggen skrives av Lennart Lorås, professor ved Høgskulen på Vestlandet og professor II ved VID Vitenskapelige Høgskule.

Powered by Labrador CMS