Kvifor er det brune flekkar på isen?

Den nysgjerrige legoninjaen oppdager noko nytt han aldri har sett før. Dr. Elin forklarar etter beste evne.

Legoninja på forskerferd

I 2019 var legoninjaen med Dr. Petra Langebroek til EastGRIP-stasjonen på Grønland. I år er han med Polarstern til Weddellhavet.

«Grease ice»

Dannast når små iskrystallar (frazils) byrjer å forme seg i vassoverflata. Har fått namnet fordi det ser ut som feitt eller olje som ligg og duvar i vassoverflata.

Pannekakeis

Kallast også tallerkenis. Pannekakeis er is som i hovedsak oppstår under forholdsvis urolege forhold i vatnet. Det har fått namnet sitt fordi det ser ut som runde flater.

Powered by Labrador CMS