NATURHISTORIER

Sko trukket i slangeskinn som er konfiskert av norske tollmyndigheter
Sko trukket i slangeskinn som er konfiskert av norske tollmyndigheter

Pågående forhandlinger om dyrehandel og hvorfor det er spesielt viktig nå

Truet med katastrofalt tap av biologisk mangfold er det viktig at CITES- landene blir enige om å beskytte de mest sårbare artene mot ikke bærekraftig handel.

I dag kan det virke absurd at det brukes tigerbein og bjørnegalle i tradisjonell medisin. Det er fjernt fra vår moderne hverdag. Men Covid-pandemien, som er et resultat av en infeksjonssykdom forårsaket av menneskelig appetitt på ville dyr, har gitt oss en dyrbar påminnelse om at handel med dyreliv har mange risikoer.

Det er konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora (CITES) som regulerer denne handelen, og forhandlinger om den globale avtalen pågår nå i Panama. Det vil neppe gå stille for seg.

CITES er en multilateral avtale for å beskytte truede planter og dyr mot truslene fra internasjonal handel. I Norge er Miljødirektoratet forvaltningsmyndighet for CITES, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vitenskapelig myndighet for CITES.

Kort fortalt betyr dette at Miljødirektoratet vurderer om du skal få tillatelse til å importere en levende papegøye eller et jakttrofé, mens VKM vil vurdere om import av papegøyen eller jakttroféet ditt vil utgjøre en trussel mot artens overlevelse i naturen.

CITES er dermed et internasjonalt rammeverk for handel, og alle parter har nasjonal lovgivning på plass som gjør det mulig å implementere CITES. CITES beskytter truede planter og dyr mot internasjonal handel. Den beskytter ikke arter i deres naturlige miljøer, og den beskytter heller ikke handel med arter innenlands.

Et godt eksempel på dette er orkideen vårmarihand (Orchis mascula). Denne arten er vanlig i Norge og vurdert som livskraftig på vår rødliste, og dermed ikke fredet. Den er imidlertid oppført på CITES liste II, og internasjonal handel med denne arten krever tillatelser.

Rosenrot (Rhodiola rosea) er en av plantene som er foreslått listet på CITES som diskuteres på CoP19.
Rosenrot (Rhodiola rosea) er en av plantene som er foreslått listet på CITES som diskuteres på CoP19.

Å ta med den plukkede buketten med orkideer til tanten din i Sverige er altså ikke bare bare. Vi finner lignende tilfeller for andre arter. Spesielt for orkideer er at mange arter er påvirket av ikke-bærekraftig internasjonal handel for mat og som potteplanter, og alle er oppført av CITES. Bærekraftig lovlig handel blir muliggjort gjennom CITES og samtidig gjør CITES det mulig å slå ned på ulovlig handel.

Nasjonale tolletater, politiets viltkriminalitetsenheter og ikke-statlige organisasjoner for naturkriminalitet bidrar alle til å oppdage, etterforske og straffeforfølge ulovlig handel med ville dyr. Samtidig er beskyttelse av arter mot krypskyting og andre trusler en nasjonal sak.

CITES partsmøtet kommer i gang i Panama
CITES partsmøtet kommer i gang i Panama

Selv om CITES bør muliggjøre bærekraftig handel, har mange land som huser CITES-listede arter reist bekymring for at CITES-listingen har hatt en negativ innvirkning på deres innsats for å beskytte arten.

Deres argument er ofte at de økonomiske fordelene ved handel, som troféjakt og eksport av trofeer, elfenbenseksport og ibenholt handel, kan generere betydelige inntekter som igjen kan brukes til å fremme bærekraftig forvaltning og beskytte arten.

Endringer i CITES-konvensjonen, inkludert endringer i de listede artene, diskuteres og vedtas på såkalte partsmøter. Det pågående CITES CoP19-møtet i Panama behandler ikke mindre enn 52 forslag. Disse forslagene inkluderer flodhester, neshorn, elefanter, og en rekke andre arter, og det kan forventes opphetede debatter.

Truet med katastrofalt tap av biologisk mangfold er det viktig at landene blir enige om å beskytte de mest sårbare artene mot ikke bærekraftig handel.

Naturhistoriebloggen

Naturhistorisk museum har ikke bare en enorm samling av naturhistoriske gjenstander, det har også et mangfoldig team av forskere fra alle verdenshjørner. Disse forskerne deler en nysgjerrighet på å forstå opprinnelsen til planeten vår og livet den huser. I denne bloggen deler vi noen av de spennende funnene, resultatene, historiene og anekdotene fra denne nysgjerrighetsdrevne forskningen.

FRA ANDRE NETTSTEDER: notiser og pressemeldinger

VIL DU TA DOKTORGRAD?

Se flere ledige stipendiatstillinger her

Powered by Labrador CMS