Blogg: Naturhistorier

Blogg: Naturhistorier

Masterstudent Patricia Caixeta Borges måler radioaktiviteten i en steinvegg av pegmatitter med et scintillometer (Ågskardet, Meløy).
Masterstudent Patricia Caixeta Borges måler radioaktiviteten i en steinvegg av pegmatitter med et scintillometer (Ågskardet, Meløy).

Utvikler strategi for identifisering av batteri-metaller fra europeiske mineralforekomster

Klimaendringene påvirker samfunnet på en rekke forskjellige sosiale og kulturelle områder i tillegg til innvirkningen på miljø og bruk av naturressurser. Reduksjon i CO2-utslipp er én måte å begrense denne innvirkningen på.

Den globale energi-produksjonen (elektrisitet, varme og transport) utgjør omtrent 75 prosent av menneskeskapte utslipp av CO2. Overgangen til fornybar energiproduksjon ved utnyttelse av sol-, vind- og vannkraft vil redusere utslippene betydelig, og har derfor blitt et viktig strategisk mål for mange nasjoner.

Overgangen krever imidlertid en betydelig teknologisk utvikling i form av fotoelektriske systemer, vind- og vannturbiner, og batterier for lagring av fornybar energi. Det enorme behovet for slike teknologier krever spesifikke råmaterialer i store mengder. Og en av de mest etterspurte råvarene i dag er litium.

Patricia Caixeta Borges og postdoc Haoyang Zhou fra UiO/Naturhistorisk museum installerer elektroder for å måle ledningsmotstand. Disse målingene kan avdekke om det finnes litium-holdige pegmatitter under jordlaget.
Patricia Caixeta Borges og postdoc Haoyang Zhou fra UiO/Naturhistorisk museum installerer elektroder for å måle ledningsmotstand. Disse målingene kan avdekke om det finnes litium-holdige pegmatitter under jordlaget.

Litium forekommer naturlig i pegmatitter, en veldig grovkornet magmatisk bergart. Og gjerne i svært høye konsentrasjoner. I Norge er pegmatitter vanlig, men kun i få tilfeller inneholder de litium.

I sommer fikk masterstudenten Patrícia Caixeta Borges ved Naturhistorisk museum i Oslo et stipend fra UiO:Energy Research Scholarship for å teste og utvikle utforskningsteknikker for å identifisere litium-holdige pegmatitt-forekomster i Meløy-Glomfjord-området i Norge og Wolfsberg nær Graz i Østerrike. Hovedmålet er å øke den europeiske tilgangen av litium og dermed gjøre oss mindre avhengig av litium-import fra Chile, USA og Russland.

Det vil samtidig kunne senke CO2-utslipp fra transport av litium-konsentrater. UiO: Energy finansierer tverrfaglig forskningsprosjekter som utvikler kunnskap som vil kunne fremme overgangen til nettopp mer fornybare energisystemer.

Feltarbeidet i juni 2022 ble gjort i samarbeid med mineralleteselskap Kuniko AS, som søker etter mineralressurser med batterimetaller både i Norge og andre deler av Europa. Under feltarbeidet ble det gjort kartlegging av større områder og geokjemiske prøver for å identifisere litium-holdige pegmatitter.

I tillegg ble det brukt metoder for å bestemme de mineralogiske, petrologiske og geofysiske egenskapene til pegmatittene.

Patricia Caixeta Borges og Haoyang Zhou undersøker pegmatitt-steiner som inneholder mye litium ved Weinebene nær Graz i Østerrike.
Patricia Caixeta Borges og Haoyang Zhou undersøker pegmatitt-steiner som inneholder mye litium ved Weinebene nær Graz i Østerrike.

I Wolfsberg ble det foretatt geologisk kartlegging og geofysisk utforskning for å avdekke størrelsen og utbredelse av litium-pegmatitter som skjuler seg under jord og vegetasjon. Dette feltarbeidet ble gjort i samarbeid med det tyske mineralleteselskapet Terratec GmbH.

Resultatene av denne testingen avslørte at elektrisk ledningsmotstand er en av metodene som kan avdekke skjulte pegmatitt-forekomster.

Patricia Caixeta Borges fortsette sitt arbeid med å karakterisere litium-holdige pegmatitter i sitt masterprosjekt. Arbeidet hennes vil bidra til å forstå både hvordan slike litium-mineraliseringer dannes, men også hvor og hvordan de kan finnes i Europa og andre deler av verden.

Naturhistoriebloggen

Naturhistorisk museum har ikke bare en enorm samling av naturhistoriske gjenstander, det har også et mangfoldig team av forskere fra alle verdenshjørner. Disse forskerne deler en nysgjerrighet på å forstå opprinnelsen til planeten vår og livet den huser. I denne bloggen deler vi noen av de spennende funnene, resultatene, historiene og anekdotene fra denne nysgjerrighetsdrevne forskningen.

INNHOLD FRA ANDRE NETTSTEDER: notiser og pressemeldinger

Powered by Labrador CMS