Ode til framtidige spesialpedagoger

Foto: Shane David Colvin

Det skjer hvert år mot slutten av august: Blindern fylles opp av nye studenter. Klare til å erobre verden, der de går med deres idealisme, engasjement, og nye iBook. Litt spørrende ser de seg rundt, men heldigvis er de erfarne fadderne lett å spotte, med røde fadder-T-skjorter og et blikk som sier ‘Spør meg, jeg kan dette gamet’. Her skal de tilbringe de neste årene, her skal de utdanne seg til spesialpedagoger.

Og de har gjort et utmerket valg. For spesialpedagog, det er noe av det fineste man kan bli her i livet. Det er så mange yrker i ett.

En spesialpedagog er først og fremst en pedagog. En lærer som skal vise elevene veien til voksenlivet, hjelpe dem med å lære alt de trenger for å kunne klare seg selv. Og en spesialpedagog? Det er en pedagog med øye og hjerte for dem som trenger litt ekstra hjelp. En spesialpedagog er en pedagog som ser mulighetene i hvert barn, der hvor andre kanskje bare ser utfordringer. Som spesialpedagog blir man en av de viktigste støttespillerne i et barns liv. Det er en rolle man må fortjene. Derfor: Møt opp på forelesningene, også når de ikke er obligatoriske.

En spesialpedagog er også litt detektiv, av alle ting. I møte med elever med spesielle behov er det ikke alltid at vanlig pedagogikk treffer riktig. Da må man lete etter andre måter og metoder for å nå fram. Finne ut hva som fungerer bra, og hvorfor det gjør det. Derfor: Behold et åpent sinn, se mulighetene, forbli undrende.

Spesialpedagoger skal også være advokater, som forsvarer rettighetene til dem som ikke klarer å gjøre dette selv. Spesialpedagoger møter kommuner som snakker om knappe budsjetter, og som favoriserer løsninger som kun på kort sikt er billige. De møter kommuner som kanskje håper at ingen vil huske at det faktisk finnes et lovverk å forholde seg til. Men det er regnet uten våre spesialpedagoger, som argumenterer for elevenes beste. Derfor: Vær modig, vær faglig sterk. Stå opp for dem som dere skal vie yrkeslivet til.

Spesialpedagoger kan også bli nødt til å være familieterapeuter. De møter fortvilte familier som sliter. Disse familiene trenger noen som kan lytte og forstå, noen som av og til kan foreslå gode løsninger som foreldrene selv ikke kommer på. Derfor: Vær ydmyk og respektfull. Ikke vet alt.

Så er spesialpedagoger også evige studenter. Spesialpedagogikk er et fag som er i konstant utvikling. Det kommer til ny forskning, som kan ha betydning for hva som skjer i framtidens klasserom. Det som vi mente var bra pedagogikk for 30 år siden, gjelder kanskje ikke lenger i dagens samfunn. Derfor: Vær nysgjerrig. Les mye. Hold deg oppdatert.

God studiestart!

(Forsidefoto: Shane David Colvin)

Powered by Labrador CMS