Blogg: En spesialpedagogisk blogg

En spesialpedagogisk blogg

Av Veerle Garrels, førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Jeg er førsteamanuensis i spesialpedagogikk på Institutt for Yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Fagfeltet mitt er nevroutviklingsforstyrrelser og spesialpedagogikk, og jeg har skrevet en doktorgradsavhandling ved Institutt for Spesialpedagogikk, UiO. I doktorgradsprosjektet forsket jeg på elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med utviklingshemming.

I bloggen deler jeg kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, som jeg håper vil inspirere og motivere alle som er interesserte i spesialpedagogikk. Det spesialpedagogiske feltet er komplekst, underlig og engasjerende, og vi trenger både forskningsbasert kunnskap, raushet og kreativitet i hverdagen til å skape gode vekstmuligheter for alle som trenger ekstra støtte. Jeg håper bloggen kan bidra til det.

Kontakt: Veerle.Garrels(at)oslomet.no

Powered by Labrador CMS