En spesialpedagogisk blogg

Av Veerle Garrels, doktorgradsstipendiat

Jeg er PhD-stipendiat på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Fagfeltet mitt er utviklingshemming, og i doktorgradsprosjektet mitt ser jeg på hvordan vi kan fremme selvbestemmelse hos elever med utviklingshemming.

I denne bloggen vil jeg skrive om utviklingshemming og andre nevroutviklingsforstyrrelser som for eksempel autisme. Her vil jeg presentere spennende nasjonal og internasjonal forskning, som viser hvor komplekst, underlig og engasjerende det spesialpedagogiske feltet er.

Aller helst vil jeg vise hvilke muligheter som finnes på tross av begrensningene, og gi inspirasjon til hvordan vi alle sammen kan bidra til en mer inkluderende verden. Noen godbiter fra min egen forskning vil jeg også dele med dere, og av og til vi jeg gi dere et lite innblikk i hvordan livet som stipendiat er.

Kontakt: [email protected]