Noen av algene som tas om bord i «Kronprins Haakon» er så små at de må studeres i mikroskop. (Foto: Havforskningsinstituttet)
Noen av algene som tas om bord i «Kronprins Haakon» er så små at de må studeres i mikroskop. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Samler alger, bakterier og virus

Vi er sju forskere og teknikere om bord som studerer mikroorganismene i havet. Dette er organismer som er så små at vi må ha mikroskop for å se dem, men de er ofte så mange og aktive at de betyr mer for miljøet i havet enn større dyr som fisk, sel, hval og isbjørn.

Algene (små planktonalger, ikke tang og tare) er havets primærprodusenter. De er planter og lager all maten som alle andre organismer i havets næringskjede lever av. De fleste bakteriene lever av oppløst organisk materiale som algene og andre organismer skiller ut, men noen er også primærprodusenter som algene. Virus kan gjøre algene og bakteriene syke slik at de dør og skal vi forstå hvordan næringskjeden i havet fungerer kan vi ikke bare se på hvem som spiser hvem, men også hvorfor noen blir infisert av virus og dør før de blir spist.

Hva gjør vi på

De spørsmålene vi stiller oss er egentlig ganske enkle: Hvor mange er de? Hvem er de? Hva gjør de? Hvor fort gjør de det de gjør? At spørsmålene er enkle betyr bare at vi vi vet ganske lite om mikroorganismene i havet så lang mot nord.

På dette toktet tar vi prøver 7–8 steder, såkalte stasjoner, fra det nordlige Barentshavet til selve polhavet der det (fremdeles) er is. På hver stasjon tar vi vannprøver (20-100 liter) fra overflaten og ned til bunnen, for eks fra 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 200 og 300 meter dyp. Til dette bruker vi en «vannhenterkrans» med 24 vannhentere som senkes ned i havet og fylles på de dyp vi ønsker å ta prøve fra. Dette krever bruk av kran og vinsj så det gjør mannskapet på båten for oss mens vi ser på. Arbeidet begynner når vi kommer til en ny stasjon uansett om det er morgen eller midnatt. Vi er mange om bord og det er mye som skal gjøres så det er aktivitet døgnet rundt.

Når vannet kommer på dekk fyller vi opp våre flasker og vannkanner, og så er de inn på laboratoriet for å jobbe. En stor del av jobben består i å filtrere alt vannet, en jobb som kan ta 8–10 timer. Vi samler mikroorganismene våre på filter og fryser eller tørker filtrene slik at vi kan ta dem med hjem for analyse. Andre prøver blir brukt til å måle organismenes veksthastighet, og det må selvfølgelig gjøres med en gang. Fra hver stasjon tar vi 500–1000 liter vann. Det gir oss hundrevis av prøver å ta med hjem. Heldigvis har vi mange kollegaer hjemme (de som ikke fikk være med på tokt denne gangen) som ivrer etter å ta fatt på å analysere prøvene. Det er når de resultatene kommer til høsten eller vinteren en gang og skal tolkes det spennende arbeidet forstå mikroorganismens rolle i havet virkelig begynner.

Til isen

Nå har vi gjort oss ferdige med åpent hav. Neste stasjon er i isen. Iskanten ligger på ca 83 grader nord og dit er det ca 18 timer. Det betyr en god natts søvn og rolig formiddag med tid til å ordne i notater og loggbøker.

På is-stasjonene skal vi ta prøver fra sjøisen for å se hvilke mikroorganismer som lever der. Miljøet i sjøis kan være ganske barskt med konsentrert saltlake og temperaturer på 20–30 minusgrader. Vi skal også ta prøver fra 1000–3000 m dyp i polhavet der ingen har sett etter mikroorganismer før. Lurer på hva vi finner der.

Powered by Labrador CMS