Aldri har det vært så høye badetemperaturer i Sør-Norge i mai

Dette året har været gått fullstendig av skaftet, fra kulderekorder i mars til varmerekorder i mai. Vi som bor i Bergen har vendt oss til kun to årstider, nemlig høst og vår, og et gjennomsnittvær som tilsvarer 10°C og regn året rundt. Men vinteren 2018 står igjen som den kaldeste og mest snørike på mange år, og når sommeren slår ut i full blomst allerede i mai så sitter vi her litt fortumlet i varmen og lurer på hvor det ble av våren. Trøsten er da dog at også denne finværsperioden en dag tar slutt.

Ny varmerekord

Temperatur målt i Flødevigen, Arendal i 1m dyp. Blå linje viser utviklingen i 2018 sammenlignet med 2017 (rød linje) og langtidsgjennomsnittet (svart linje). Foto: Jon Albretsen, Havforskningsinstituttet

Både i Flødevigen utenfor Arendal og på Lista har det aldri vært målt høyere temperatur i mai noensinne. Målingene har pågått siden 1918 og 1942, så våren 2018 skiller seg tydelig ut fra normalsituasjonen. Den nye rekorden i Flødevigen er 19,6°C på 1m dyp, som er 2,2°C høyere enn forrige rekord som var i 1992. Også gjennomsnittstemperaturen for hele mai lå 3,6°C høyere enn normalen. På Lista ble det målt 16,2°C på 1m dyp, som er 2 grader høyere enn forrige rekord i 1994. På grunn av mye sol og stille vær så er det kun overflaten som har fått all oppvarmingen, og nede i dypet lurer kaldt vann. Noen meter lenger nede er temperaturen knappe 8°C, akkurat som det pleier å være. Derfor skal det ikke mye vind til før alt det varme vannet blir blandet nedover i dypet og forsvinner ut i havet. Noe som vil sette en rask og effektiv stopper på den tidlige badesesongen.

De 20 varmest årene som er målt fra 1918 til 2018, her vises gjennomsnittstemperaturen for mai. Foto: Jon Albretsen, Havforskningsinstituttet

Varmt i sør, normalt i nord

Havforskningsinstituttet måler temperatur og saltholdighet flere steder langs hele norskekysten. Resultatene er ganske tydelige, i sør ligger temperaturen i mai godt over gjennomsnittet mens i nord er situasjonen ganske nær normalen. Disse målingene blir tatt med båt et stykke fra kysten, så de representerer ikke nødvendigvis badetemperaturen innaskjærs. Men når man skal vurdere hvordan temperaturen utvikler seg over lang tid må man bruke målinger litt lenger ute på havet og nede i dypet. Badevannet inne i ulike bukter varierer veldig mye med de lokale værforholdene og kan skifte veldig raskt. Målingene viser også at saltholdigheten i kystvannet er lavere er normalt sør for Stadt. Snøen som falt i vinter har smeltet i rekordfart og strømmer nå ut i havet. Etter hvert som ferskvannet fra elvene når kysten, blandes det inn i kyststrømmen som følger norskekysten nordover.

Temperatur målt på 10m dyp i mai 2018. Fargen viser om målingen er høyere (rød/gul), lavere (blå) eller som normalt (grønn). Foto: Mari S. Myksvoll, Havforskningsinstituttet

Klimaendringer?

Målingene gjenspeiler i stor grad været som har vært den siste måneden. Det er generelt vanskelig å knytte enkelthendelser opp mot lange trender i klimaet. Men generelt forventer man at varmeperioder kommer oftere og med høyere temperaturer etter hvert som den globale oppvarmingen fortsetter. Siden temperaturen i Flødevigen har vært målt siden 1918 kan vi bruke dataene til å vurdere langtidstrender. Når vi oppsummerer hvilke 20 år som har vært varmest fram til 2018, finner vi 9 av disse årene etter år 2000. Eller sagt på en annen måte, etter år 2000 har vi satt nye varmerekorder i snitt annen hvert år. Så mye tyder på at klimaet er i ferd med å endre seg.

Powered by Labrador CMS