Havet - under overflaten

Vi er Ingrid A. Johnsen og Mari S. Myksvoll og jobber som forskere i oseanografi på Havforskningsinstituttet.

Som oseanografer jobber vi med hvordan fysikken i havet påvirker livet i havet. Egentlig handler det om været i havet. I havet som på land, varierer temperaturen, og strømmene i havet oppfører seg nesten som vinden på land.

Alt som lever i havet, er avhengig av å få tilgang på nok næring og variasjonene som vi observerer i økosystemet, stammer ofte fra variasjoner i havklimaet. Vi jobber derfor mye med spredning av organisk materiale i havet, som inkluderer alt fra fiskeegg, larver, lakselus til næringsstoffer og avfall fra oppdrettsanlegg.

Noen ganger er vi også så heldige at vi får reise ut på tokt og samle inn data som viser oss hvordan det egentlig står til der nede i dypet.

Powered by Labrador CMS