Årets matfestival holdes i havet

Publisert

Nå når dagene blir lengre og sola varmer når den titter frem, kan vi virkelig kjenne at det går mot vår. Det er deilig å se dyr og insekt livne til igjen, og skjærene er godt i gang med å bygge reir. Som på land holder også livet i havet på å våkne til igjen nå. I havet starter våren med selve grunnsteinen, nemlig planteplanktonet. Akkurat som plantespisere på land beiter på gress, beiter plantespiserne i havet på plankton. Havet inneholder mye næring som plankton trenger, men siden plankton også trenger lys er produksjonen av plankton kun mulig nær overflaten. I nordlige områder mottar havet lite lys og varme om vinteren. Mangelen på lys om vinteren begrenser planktonveksten. Det kalde overflatevannet har høy tetthet, er tungt og blir lett blandet med vannet under. Dette fører til næringsrikt vann helt opp til overflaten, men blander også planktonet nedover i mørket bort fra overflaten.

Planteplanktonet Skeletonema costatum. (Foto: Stig Bjarte Haugen, Havforskningsinstituttet)
Planteplanktonet Skeletonema costatum. (Foto: Stig Bjarte Haugen, Havforskningsinstituttet)

Lys og varme

Akkurat nå, på senvinteren og utover våren, øker solinnstrålingen til havet. Planktonet får mer lys som gjør vekst mulig, men vannet blir også varmet opp nær overflaten. Når overflatevannet blir varmere utvides det, får lavere tetthet og blir i mindre grad blandet med vannet under. Kombinasjonen av mer lys og at plankton ikke lenger blir blandet nedover i vannet, bort i fra lyset, fører til en voldsom vekst kjent som våroppblomstringen. Dette er årets matfestival for dyreplankton som beiter på planteplankton -havets gress.

Raudåte, krillegg, krepsdyrlarver og torskelarve sett i lupe. Grønne mager viser at de har spist planteplankton. (Foto: Ragni Olssøn, Havforskninginstituttet)
Raudåte, krillegg, krepsdyrlarver og torskelarve sett i lupe. Grønne mager viser at de har spist planteplankton. (Foto: Ragni Olssøn, Havforskninginstituttet)

Festen er over

Senere, når næringsstoffene i det lette overflatevannet er brukt opp er det tilførselen av næring som begrenser planktonveksten. Det lette overflatevannet, som tidligere skapte gunstige forhold, hindrer nå transport av dypere næringsrikt vann oppover mot lyset. Den reduserte tilgangen til næring reduserer veksten av planteplankton, og begrenser mattilgangen for plantespisere i havet. Planktonveksten er begrenset av tilførsel av ny næring helt til neste vinter hvor igjen mangel på lys avgrenser vekst. Plantespiserene i havet kan ikke gjøre annet enn å glede seg til neste års matfestival.

 

Oppblomstringen av planteplankton langs kysten kan du følge her: www.imr.no/forskning/forskningsdata/klorofyll/