Hva er psykososial helse?

Ny blogg om forskning på psykososial helse

Av instituttleder Anders Johan W. Andersen ved Universitetet i Agder.

<em>Anders Johan W. Andersen. (Foto: UiA)</em>
Anders Johan W. Andersen. (Foto: UiA)

«Av og til…» synger Anne Grete Preus. «Noen ganger…» fortsetter Odd Børretzen og Lars Martin Myhre. Og vi stemmer i og sier at av og til og noen ganger er livet ikke helt i vater. Tvert imot, det kjennes trøblete. Hverdagens små og store utfordringer blir uoverstigelige, og vi strever med å strekke til.

Noen ganger handler dette i første rekke om forhold hos den enkelte og forhold til de som står oss nær, mens av og til er forhold på arbeidsplassen, på skolen eller i nabolaget som blir vanskelige. Andre ganger kan det være forhold ved storsamfunnet som gjør at livet til enkelte blir uhåndterbart. Ofte er det en kombinasjon av mange forhold.

For oss ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder er slike forhold viktige. For oss handler dette om psykososial helse. Det handler om hvordan vi alle blir formet av, men også bidrar til å forme det samfunnet vi utspringer fra og hører til.

Vi er opptatt av å utvikle kunnskap om forhold som gjør livet vanskelig å leve, for derigjennom bidra til å skape gode helse-, sosial- og velferdstjenester. Men vi er også opptatt av forhold som kan bidra til at livet kjennes godt og verdt å leve, for derigjennom bidra med kunnskap som kan skape livskraftige lokalsamfunn og inkluderende storsamfunn.

På denne bloggen deler vi noe av den kunnskapen vi er opptatt av. Det kan handle om kunnskap som har blitt til som følge av konkrete forskningsprosjekter på instituttet, men også forskningsresultater og faglige perspektiver mer generelt som vi ønsker å diskutere med flere. Vi er med andre ord svært takknemlige for tilbakemeldinger fra deg som leser innleggene på bloggen. 

«Av og til er en millimeter nok.» Slik fortsetter teksten til Anne Grete Preus. Et blogginnlegg er riktignok lenger enn en millimeter, men kjennetegnes av å være en kort tekst. Et blogginnlegg er også popularisert og vanskeliggjør de overveielser og nyanseringer som forskere er mest bekvemme med. Vi er med andre ord i ukjent farvann. Dersom du synes innleggene blir for korte, for lite utdypet og ønsker mer informasjon – så finner du oss på universitetets nettsider . Her kan du finne ut hvem som er knyttet til instituttet, hva vi jobber med og hva vi har publisert i det siste. Så håper jeg at bloggen blir interessant og godt lest, og at utbytte blir sånn nogenlunde bra. Eller sagt på en annen måte: Jeg håper at det noen ganger blir ålreit.

(Forsidefoto: UiA)

Powered by Labrador CMS